Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Kanotförbundet uppmärksammas i Mistra Sport and outdoors årsrapport

Svenska Kanotförbundet får stor plats i Mistra Sport and Outdoors årsrapport.

Miljöengagerad paddling uppmärksammas i Mistra Sport and Outdoors årsrapport

Svenska Kanotförbundet är en av de idrotts- och friluftsorganisationer som medverkat i forskningsprojektet Mistra Sport and Outdoors. Nu publiceras årsrapporten för 2023 och här uppmärksammas kanotförbundets arbete med kursen Miljöengagerad paddling stort.

Mistra Sport and Outdoors är Sveriges kanske största samverkansprojekt mellan forskare och "praktiker" genom tiderna, där stora delar av svensk idrott och det organiserade friluftslivet engagerats. Kanotförbundet har bland annat medverkat i lärandegruppen Hållbar användning av mark och vatten/Kustlandskapet. Förbundet har också varit en del av att utveckla metoder och forskning kring miljöengagemang,. Detta har resulterat i kursen Miljöengagerad paddling.

– Att höja medvetenheten om miljörelaterade frågor har alltid varit viktigt för oss. Om framtidens generationer ska kunna paddla och njuta av naturen på det enkla sätt som paddling erbjuder, så kräver det av oss som vistas på vattnet att vi är medvetna om vad som bevarar och skyddar det. Därför behövs den här kursen, säger Katinka Ingves i rapporten.

Var med och gör skillnad

Kanotförbundet söker utbildare, som kan hålla kursen Miljöengagerad paddling. En utbildarutbildning kommer att hållas 28–29 september 2024 på Värmdö. Utbildning riktar sig till utbildare eller instruktörer med gedigen erfarenhet av kanotutbildning och ett stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Läs mer här.

Mål med forskningsprogrammet

Mistra Sport and Outdoors mål har under programperioden 2020–2023 varit att skapa världsledande forskning för att hitta och genomföra hållbara lösningar i praktiken, starta en rörelse för hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet samt att verka för att etablera ett nätverksbaserat utvecklingscenter för hållbara lösningar. Nu avslutas denna programperiod och ansökan om en fas två är inlämnad. Där spetsas fokusområdena till för fortsatt utveckling mot ökad hållbarhet.

I årsrapporten för 2023 kan man bland annat läsa att projektet omfattat 44 partners, där Kanotförbundet varit en, 35 forskare, åtta doktorander och involverat åtta lärosäten – fördelat på sex forskningsteman och tio lärandegrupper.

Läs Mistra Sport and Outdoors årsrapport 2023 här.

Publicerad: 2024-04-25

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV