Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Månadens förening – Växjö Kanot Club

Med framtiden för sig, handlingskraft för inkludering och med ett berikande RF-SISU samarbete är Växjö Kanot Club månadens förening!

I ett led att aktivt arbeta med vår nya vision och värdegrund, vill vi med "Månadens förening" visa upp och hylla goda exempel från våra föreningar ute i landet. Först ut är Växjö Kanot Club!

Förutom att genom ett stort engagemang, snygg hemsida och strukturerad ansvarsfördelning bjuda in till en bred verksamhet med friluftspaddling, tävlingspaddling och parakanot, har Växjö Kanot Club de senaste åren visat på hur väl ett fungerande samarbete med RF-SISU kan bidra till både ledarengagemang, inkludering och renovering.

Ledarutveckling & -engagemang

För ett par år sedan kom klubben fram till att engagerade och kunniga klubbledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla föreningens verksamhet. Nästa steg blev att tillsammans med RF-SISU och kanotförbundet ta fram en strategi för att både engagera fler ledare, behålla de ledare man hade och titta på vilken kompetens var önskvärd i framtiden.

Arbetet ledde fram till tre-års plan med mål att säkerställa önskad kompetens, engagera fler ledare, motivera och vidareutbilda redan existerande ledare. Resultatet blev en mer livaktig förening, med fler utbildade ledare, högre kompetens i föreningen, ett större föreningsengagemang, fler prova-på-tillfällen, friluftsaktiviteter och en av de föreningar med starkast växande barn- och ungdomsverksamhet!

Hitta Växjös tre-års-plan och inspiration för er förening på deras hemsida.
Hitta inspiration från RF-SISU kring vilka utvecklingsprocesser de kan erbjuda för utveckling av er förening, här.

Inkludering & bidrag

Växjö Kanot Club startade för några år sedan föreningsprojektet "Bra för några, bra för alla" med fokus kring att aktivt arbeta för att inkludera personer med funktionsnedsättning till sin verksamhet. Återigen tillsammans med RF-SISU gjorde man upp en plan och tittade över den första tröskeln för personer med funktionsnedsättning, tillgängligheten på anläggningen.

Projektet som har mynnat ut i över 300 000 kr i ekonomiska bidrag som möjliggjort både renovering av slitna lokaler, en tillgänglighetsanpassad anläggning och så sent som förra veckan i en ny anpassad parakanot till föreningen genom stöd från RF-SISU och kanotförbundet!

Förutom att verksamheten utökats sedan några år med kontinuerlig verksamhet för personer med rörelse- och synnedsättning, så har föreningen sett andra vinster i tillgänglighetsanpassningarna. Dels har föreningen fått fler medlemmar som engagerat sig som ledare i både frilufts- och tävlingsverksamheten utöver sin egen paddling inom parakanot och dels har många äldre medlemmar uppskattat tillgänglighetsanpassningarna som underlättat för fler att komma ut i kajaken oftare.

Se och få inspiration kring Växjö Kanot Clubs tillgänglighetsanpassningar tillsammans en av deras barn- och ungdomsledare Jennie Hasselros:


För mer information kring vilka stödmöjligheter RF-SISU eller kanotförbundet kan erbjuda inom paddling för personer med funktionsnedsättning, eller om er förening har en idé kring tillgänglighetsanpassning, tveka inte att höra av er till vår utvecklare inom parakanot Danny Hallmén

 

Publicerad: 2023-10-15

Senast uppdaterad: 2023-10-15

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV