Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Fyll på med viktig kunskap om Antidoping

Antidoping Sverige, Sveriges Nationella Antidopingorganisation, har flera lättillgängliga utbildningsmaterial till både klubbar och enskilda individer för att tillgodose att alla medlemmar inom idrotten känner till och följer dopingreglerna.

Antidoping Sverige jobbar för alla idrottsutövares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. För att nå det målet jobbar de på olika sätt på alla nivåer inom idrotten, i samverkan med idrottens alla olika aktörer. Antidoping Sverige leder, samordnar och utvecklar det nationella arbetet.

Bland Antidoping Sveriges verksamhetsområden finns bl.a. utbildning. Inom utbildningsverksamheten finns flera olika material som riktar sig till olika målgrupper att ta del av. Nedan lyfter vi fram två lättillgängliga material att använda.

Mer om utbildningsverksamheten inom Antidoping Sverige hittar ni här.

Vaccinera klubben

Ett koncept som funnnits under många år men är ständigt aktuell är "Vaccinera Klubben", ett utbildningsupplägg där föreningen tar fram en antidopingplan med förebyggande åtgärder och en beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall eller misstankar om doping. Värdefulla samtal om bl.a. kosttillskott som är väl värda för att utbilda både unga och äldre aktiva, tränare och föräldrar. Det förebyggande arbetet är en viktig del i arbetet för en dopingfri idrott.

Filmade föreläsningar

Antidoping Sverige har nyligen tagit fram utbildningsfilmer som ligger på antidoping.se och som bland annat har målgruppen RIG och NIU och andra idrottsungdomar i gymnasieåldern. Det finns för tillfället tolv filmer som tar upp olika grundläggande delar av antidopingverksamheten. Filmerna är av det kortare slaget och är tänkta att ta upp det allra viktigaste inom antidoping.

Som ett komplement till filmerna har Antidoping Sverige tagit fram en handledning, som främst riktar sig till tävlingsidrottare från 15 år. Där finns förslag på frågeställningar som hör ihop med de olika föreläsningarna och kan med fördel användas i undervisning på RIG och NIU.

Mer information hittar ni på Antidoping Sveriges hemsida här.
Du kan även läsa mer på Svenska Kanotförbundets sida om antidoping här.

Kontakt

Vill du veta mer om Svenska Kanotförbundets arbete kring antidoping vänligen kontakta oss.

Anders Karlsson
anders.karlsson@kanot.com
070-655 62 05

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-03-28

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV