Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Kanotförbundet hemställer om avveckling av paddlingsförbud i Båtfors naturresarvat

I anslutning till Allemansrättens dag lämnar Svenska Kanotförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet och Scouterna in en formell begäran till Länsstyrelsen i Uppsala om att avveckla rådande paddlingsförbud i Båtfors naturreservat.

Svenska Kanotförbundet har tillsammans med Friluftsfrämjandet och Scouterna idag lämnat in en hemställan om att det rådande paddelförbudet inom Båtfors naturreservat avvecklas. Skrivelsen är skickad till Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Uppsala län och är sammanställd av Älvgruppen – en gemensam intressegrupp och ett samarbetsforum för organisationer under värdskap av Svenska Kanotförbundet.

Älvgruppen anser att förbudet mot användande av vattenburen farkost inom Båtfors naturreservat

  • saknar relevans ur naturskyddssynpunkt,
  • bryter mot allemansrättsliga principer,
  • motverkar slitageminimering av besökare genom att utesluta vattenburna besökare,
  • motverkar kunskapsspridning om Båtfors naturvärden,
  • motverkar utveckling av föreningsaktiviteter och småskaliga, gröna besöksnäringar.

Skrivelsen i sin helhet finns att ta del av nedan.

Kontaktpersoner

Anders Ahnesjö
Älvgruppen Svenska Kanotförbundet
anders.ahnesjo@telia.com
070-579 50 72

Carl Crafoord
Friluftsfrämjandet
carl.crafoord@friluftsframjandet.se
070-590 80 57

Per Eriksson
Scouterna
peererik@gmail.com
070-237 81 64

Publicerad: 2023-09-20

Senast uppdaterad: 2023-09-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV