Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Lunchpromenad till Elitcenter JKPG med quiz om hållbarhet och möte med Jönköpings Roddsällskaps Mats Almlöv.

Givande styrelse- och kanslihelg i Jönköping

Förra helgen träffades SKF:s styrelse och kansli i Jönköping för en gemensam utvecklingshelg där fokus låg på att få en ökad gemensam förståelse för arbetet med "Strategi 2030", men även på att ha trevligt tillsammans.

Den 10–12 november träffades SKF:s styrelse och kansli i Jönköping för en gemensam utvecklingshelg. En värdefull och givande helg där samtalen framför allt präglades av pågående jobb med ”Strategi 2030”. Ett arbete som utvecklats under 2023 och i olika omgångar presenterats och diskuterats med kommittéer och distrikt och under helgen togs nya steg för att få en ökad gemensam bild och förståelse för olika centrala delar i arbetet.

Konferenslokal var förbundets nya lokaler i Jönköping med perfekt läge mittemellan Munksjön och Rocksjön. Lokalerna är en del i satsningen på Elitcenter JKPG, etablering av ett elitcenter inom Slätvatten som startades hösten 2022, och nyttjas såväl för elitcenterkanotisterna i vardagen som för tillfälliga läger och andra typer av samlingar. Boendet var förlagt till Scandic Elmia som i vanlig ordning bjöd på bra idrottspriser, fint boende och en frukostbuffé som gav en bra start på dagarna.

Mål med helgen

  • Att ha en rolig helg tillsammans där vi lär känna varandra bättre och ytterligare stärker gemenskapen styrelse–kansli
  • Att uppleva en stärkt trygghet och kunskap om pågående arbete med "Strategi 2030"
  • Att tillsammans förfina målbilden för 2030, diskutera föreslagna nyckeltal samt identifiera inriktning 2024–2025 inom fyra centrala områden – föreningen, stärkt ledarskap, hållbarhet och intäktsstrategi.

Fokuserat arbete

Helgen inleddes under fredagskvällen med gemensam middag och uppstart.

Lördag

Lördagens morgonpass summerade det arbete som har lett fram till ”Strategi 2030”. Bland annat diskuterades den tidplan som arbetet följer och de nyckeltal som ska ange om utvecklingen går i rätt riktning. Därefter fokuserades arbetet främst runt fyra centrala områden där det finns ett behov och potential att göra en satsning kommande tvåårsperiod – Föreningen, Hållbarhet, Ett stärkt ledarskap samt Intäktsstrategi.

I samband med passet om hållbarhet genomfördes en quiz-promenad förbi Rocksjön med den häftiga Jönköping Energi Arena och som avslutades vid förbundets Elitcenter JKPG vid Munksjön. Där mötte vi upp Mats Almlöw från Jönköpings Roddsällskap som vi har ett gott samarbete med kring lokaler för Elitcenter-kanotisterna. Vi kikade även in i SKF:s förråd och fick möjlighet att ta del av en inblick i de förutsättningar som har byggts upp för Elitcenter JKPG det senaste året. Efter det åt vi lunch inne i roddsällskapets klubbhus.

Lördagen avslutades så småningom med en gemensam gruppuppgift där kvällens middag stod i fokus – att i tre grupper planera, inhandla och tillaga kvällens middag. Det blev (förstås) tre rätter och kan summeras mycket gott och lyckat rakt igenom!

Söndag

Under söndagen fortsatte samtalen kring ”Strategi 2030” och det påbörjades även ett budgetarbete både med fokus på 2024, men även med mer långsiktiga tankar kring framtida prioriteringar.

Innan avslut och hemfärd han både styrelse och kansli kontrollera Elitcenter JKPG:s paddelmaskiner som finns på plats på Kålgården.

Välsynkroniserat kansli underlättar det dagliga arbetet – tillsammans förverkligar vi paddlingsdrömmar.

Publicerad: 2023-11-19

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV