Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Välkomna till Förbundsmötet 2024

Svenska Kanotförbundet kallar härmed till förbundsmöte lördag 16 mars 2024.

Kanotförbundets stadgar Pdf, 242 kB. reglerar bland annat vad som gäller kring Förbundsmötet (SKF:s Årsmöte). Senast tre månader innan mötet ska en kallelse göras på förbundets officiella kungörelseorgan, vilket är kanot.com.

Tid och plats

"Förbundsmötet, Svenska Kanotförbundets högst beslutande organ, ska hållas senast den 15 april varje år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer."

Datum och ort för 2024 är satt till den 16 mars i Stockholm, plats meddelas senare.
Distrikten har uttryckt önskemål om att få behålla möjligheten att delta digitalt. Något som förbundsstyrelsen håller fast vid och kommer att möjliggöra digitalt deltagande även 2024.

Kallelse

"Kallelse till Förbundsmötet utfärdas senast tre månader före mötet genom kungörelse i SKF:s officiella kungörelseorgan och sänds till distriktsorganen senast den 31 januari i samband med övriga utskick enligt stadgarna."

SKF:s officiella kungörelseorgan är kanot.com och när ni nu läser detta är ni mitt uppe i just kallelsen som håller sig till "senast tre månader före..."-tidsaspekten med viss marginal.

Distriktsorganen är våra kanotdistrikt som alla utser ombud till mötet. Ombuden bär med sig det antal röster varje distrikt har, vilket avgörs av antalet föreningar i distriktet. (1 röst per påbörjat tretal antal föreningar. Ett distrikt med tre föreningar har således 1 röst, ett distrikt med 7 föreningar har 3 röster.)

Senast den 31 januari kommer distrikten att få en kallelse till mötet tillsammans med en rad olika underlag.

Du hittar mer information på vår sida om Förbundsmötet här.

Publicerad: 2023-12-06

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV