Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Gruppbild i föreläsningssalen Olympia på Bosön efter avslutat Kanotkonvent 2023

Tillsammans blir vi starkare!

Ett rekordstort antal deltagare, drygt 130 personer, samlades på Bosön i Stockholm i helgen när det var dags för årets kanotkonvent. Tack alla som deltog och gjorde det som är tanken – delade erfarenheter, var nyfikna, minglade, vidareutvecklades, skrattade och förhoppningsvis kom hem med ny energi och kunskaper.

Årets tema var "Ett stärkt ledarskap för svensk paddling" och redan under det gemensamma förmiddagsblocket fick vi ta del av vår generalsekreterare Dag Johanssons reflektioner över svensk paddling och året som gått, föreningslivet och verksamheten i stort och inte minst ledarskapet som gör det möjligt. Deltagarna fick efter det en inblick i arbetet kring den "Strategi 2030" som håller på att formas utifrån vår nyantagna vision och värdegrund. Ett arbetspass med möjlighet till samtal om hur den kan skapa en helhet och skapa en gemensam kraft för våra olika roller och sammanhang inom svensk paddling.

Förmiddagen avslutades med en föreläsning kring vikten av ett gott ledarskap med inriktning mot att behålla, motivera och utveckla tillsammans med Liselotte Ohlson, Elitidrottschef på RF-SISU med förflutet som både landslagsaktiv och förbundskapten inom paddling.

Efter lunchen tog de tre parallella inriktningarna vid – Friluftspaddling, Föreningsutveckling och Tränarskap – med möjlighet att själv välja den inriktning och pass som kändes mest relevanta.

Friluftspaddling

Här bjöds det som alltid på en bred mix av inspiration och viktig kunskap för alla. De drygt 40 deltagarna fick i år ta del av en hel del nya grepp för att inspirera och lyfta spännande aktiviter. Under konventet var det premiär för både "Kanotstudion" och "Guldpaddeln" – två innovativa sätt att engagera och stärka gemenskapen.

Föreningsutveckling

Välmående föreningar med kraft att utveckla och utvecklas är grunden i vår verksamhet. Föreningen kan ge kraft och förutsättningar, men det kan också vara svårt att få till bra flyt över tid i föreningens organisation och verksamhet. Här blandades nulägesbilder och omvärldsanalyser med gruppsamtal och erfarenhetsutbyte kring aktuella föreningsfrågor, olika föreningsstöd och inte minst goda exempel. Information och diskussioner kring vilka stöd kan RF-SISU bidra med samt vilka andra stöd som föreningar kans söka under 2024.

Anette Önerud, ansvarig för projektet Arena Vattnet, och den konceptkatalog som nyligen presenterades, blandade konkret stöd med utvecklande visionstankar med anläggningen som utgångspunkt. Även här väcktes många tankar, frågor med givande erfarenhetsutbyten.

Tränarskap

Med fokus på hur man bygger team och stärker lagkänslan fick deltagarna ta del av en mix mellan inspirerande föreläsningar och praktiska övningar i Bollhallen. Att skapa ett tryggt team är framgångsnyckel oavsett vilken disciplin vi är verksamma inom och ledarskapet är en viktig del i det arbetet.

Här berättade Anneli Östberg (mångårig ledare och förbundskapten för orienteringslandslaget) om teambygge, Åsa Eklund (High Performance Manager) om ledarskapets betydelse, Octavian Ispas (rumänsk tränare som rekryterades till Norge 2022) om hans syn på besättningspaddling och teamwork.

Avslutning

Helgen rundades av med ett gemensamt och energifullt pass kring stärkt ledarskap med Anneli Östberg där hon sydde ihop konventet med fokus på just ledarskapets betydelse och möjligheter.

Intrycket från helgen är det är värdefullt att träffas fysiskt och det är fantastiskt vad som händer när man samlar människor från olika delar av verksamheten och med olika erfarenheter. Det är extra inspirerande att vi år hade väldigt många som besökte konventet för första gången samt att vi lockar unga deltagare. Förhoppningen är att alla åkte hem från en intensiv helg på Bosön fyllda av inspiration och energi att fortsätta föra svensk kanot framåt.

Material och presentationer


Blandade bilder från årets konvent

Publicerad: 2024-01-23

Senast uppdaterad: 2024-01-23

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV