Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Förbundsmötet 2024

Vi går emot årsmötestider! I februari och mars genomförs många årsmöten – både i föreningar och distrikt, men även årsmötet för Svenska Kanotförbundet.

Den 16 mars hålls Svensk Kanotförbundets årsmöte – förbundsmötet – i Stockholm. Kanotförbundets 13 distrikt utser ombud som bär distriktets röster, en röst per påbörjat tretal föreningar.

Sedan pandemin, då förbundsmötet genomfördes helt digitalt, har en hybridform använts efter önskemål från distrikten. Det har fungerat väl och även förbundsmötet 2024 kommer att erbjuda digitalt deltagande för de som inte har möjlighet att vara fysiskt på plats.

Motioner och propositioner

Inför förbundsmötet har tolv motioner skickats in, alltså olika förslag från medlemmar. De som har möjlighet att skicka in motioner är distrikt och föreningar men även enskilda medlemmar i föreningar. Utöver motionerna lägger styrelsen fram ett antal propositioner, det vill säga förslag från styrelsen i olika frågor.

Alla motioner behandlas av styrelsen som igår skickade ut sina motionssvar samt propositioner. Fram till förbundsmötet den 16 mars finns nu möjlighet att fortsätta diskussionerna och sen är det upp till förbundsmötet att fatta det beslut som ska gälla. Här nedan kommer några nedslag bland årets förslag.

 • Stafetterna föreslås strykas som SM-distans
  En av motionerna föreslår att K4 200 m mixed ersätter stafetterna på Sprint-SM. Ansvarig kommitté, Slätvattenkommittén Bredd, ställer sig bakom förslaget och så gör även styrelsen. Förslaget till beslut är alltså att stafetterna stryks från Sprint-SM redan 2024 och en ny distans gör debut i form av K4 200 m mixed.
 • Verksamhetskommitté för friluftspaddling
  I en annan motion föreslås att förbundet ska inrätta en verksamhetskommitté för friluftspaddling. Förbundet har idag flera olika kommittéer kopplade till de olika tävlingsgrenarna. Därutöver bedrivs en omfattande verksamhet inom friluftspaddling, men inte med kommittéformen som utgångspunkt. Styrelsen har varit inne på liknande diskussioner under senhösten och denna motion aktualiserar frågan ytterligare. Förslaget till beslut är att styrelsen under 2024 ska se över förutsättningarna för att bilda en kommitté för friluftspaddling och tillsätta en sådan om utredningen pekar i en positiv riktning.
 • Avgifter, avgifter, avgifter
  Förbundsmötet beslutar varje år om olika avgifter, till exempel föreningarnas medlemsavgift till förbundet, anmälningsavgifter till tävling, sanktionsavgifter som tävlingsarrangörer betalar etcetera. Ett antal motioner i år berör avgifter och styrelsen har därutöver ett antal propositioner i frågan. Sammanfattningsvis uttrycker styrelsen ett behov av att ta ett helhetsgrepp över samtliga avgifter och se över på vilket sätt dessa i större grad kan differentieras, det vill säga att föreningar i större utsträckning betalar avgifter beroende på vilken typ av verksamhet de bedriver främst. En utgångspunkt är att det ska bli billigare att vara medlem i förbundet och att nuvarande totalkostnad för olika typer av föreningar inte ska öka.
 • Säker paddling? Flytvästkulturen bland tävlingsaktiva (Slätvatten) ifrågasätts
  Med en av motionerna som utgångspunkt kommer en av frågorna på förbundsmötet att kretsa runt användning av flytväst i olika sammanhang. Förslaget i motionen är att förbundet ska genomföra en utredning kring vad som bör gälla i olika avseenden när det kommer till flytvästanvändning. Varför är våra tävlingsseniorer oftast väldigt dåliga på att använda flytväst när de vinterpaddlar, jämfört med andra länder i vår närhet där det verkar vara mer naturligt? Har flytvästkravet på tävlingar lett till ökad säkerhet och hur funktionella är egentligen de flytvästar som används på tävlingar idag? En omfattande utredning, men som får sitt gillande av både Slätvattenkommittén Bredd och styrelsen.

Mer information

På sidan för förbundsmötet finns redan idag alla motioner uppladdade samt styrelsens motionssvar och propositioner. Senast tre veckor innan mötet ska även övriga handlingar finnas tillgängliga enligt stadgarna.

Mer info om förbundsmötet, inklusive alla handlingar ni här.

Publicerad: 2024-02-05

Senast uppdaterad: 2024-02-13

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV