Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Gruppbild i föreläsningssalen Olympia på Bosön efter avslutat Kanotkonvent 2023

Tillsammans för dopingfri idrott

Var med och visa att ren idrott och fair play en självklarhet inom svensk paddling. Genom att skaffa dig kunskap och sprida information kan vi tillsammans se till att svensk kanot och all form av paddling är fri från doping. Alla som är aktiva inom idrotten har ett ansvar att veta vad som gäller.

Svenska Kanotförbundets stadgar säger att alla inom svensk kanot ska verka och arbeta för en dopingfri idrott. Men vad är doping och varför är det förbjudet? Vad kan jag och min förening göra för att öka kunskapen?

Kort sammanfattat är doping användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Det är förbjudet inom all idrott eftersom det är fusk, fysiskt skadligt och skadar idrottens trovärdighet. Argumenten är förstås många fler, men sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig.
  • Det är farligt att dopa sig.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig.

Läs mer om antidoping på vår uppdaterade sida eller på Antidoping Sverige.

Du har ett eget ansvar

Som idrottsutövare har du "strikt ansvar", du är alltid 100% ansvarig för allt som hittas i ditt dopingprov – oavsett hur det har kommit in i din kropp. Det är därför viktigt att du känner till och följer gällande dopingregler.

Svenska Kanotförbundet avråder dessutom från allt användande av kosttillskott på grund av bristande kontroll av vad som säljs. Det finns risk för doping och hälsa då det säljs kontaminerade och farliga kosttillskott. Läs mer på om kosttillskott på Antidoping Sveriges hemsida.

Bli en ren vinnare

Genom att göra E-utbildningen "Ren vinnare" tar man sitt ansvar och lär sig vad som gäller. Utbildningen tar upp det mest grundläggande inom antidoping. Den tar 30 min att genomföra och riktar sig särskilt till idrottsutövare, men också till tränare och annan stödpersonal. Rekommenderad ålder för att göra utbildningen är från 15 år och för landslagsaktiva samt elever på RIG/NIU är den obligatorisk.

Vaccinera er förening

Med hjälp av E-utbildningen ”Vaccinera klubben mot doping” kan föreningen se till att ledare och idrottsutövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap. Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Det är också viktigt att klubben har en rutin för att informera idrottsutövare och tränare om vad som gäller.

Av Svenska Kanotförbundets 125 föreningar är det endast fem som har aktiva vaccinationer, alltså har gjort det webbaserat utbildningskonceptet de senaste tre åren. Ta reda på om er förening har en aktiv vaccination här.

Kontakt

Vill du veta mer om vad du som aktiv eller ni som förening kan göra är ni välkomna att kontakta oss.

Anders Karlsson
anders.karlsson@kanot.com
070-655 62 05

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet vänligen kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2024-05-22

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV