Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Utbildning skapar miljöengagemang

I alla våra utbildningar – från materialkonceptet PaddlePower och våra kanotskolor till Paddelpasset och ledar- och instruktörsutbildningar, är miljö en av tre centrala delar. Genom att sprida och dela med sig av kunskap skapas engagemang och medvetenhet.

Det är fikapaus på en slät klippa på ön i skärgården och examinatorn för Paddelpasset ställer en fråga.

– Om du ska övernatta och har ätit en riktigt smaskig måltid, hur gör du då när det är dags att diska?

På ön i skärgården blir det en diskussion om diskning. Deltagarna är överens om att diska görs bäst genom att ta med lite vatten i en bunke en bit upp på land och diska där. Då kommer inte diskmedlet ut i det vatten som vi vill vara rädda om och skydda.

– Och diskmedlet ska vara biologiskt nedbrytbart!

– –

Att ha kunskap om hur vi ska vara rädda om vår miljö och vårt element "vattnet", är en del av Svenska Kanotförbundets utbildningar. I våra ledarutbildningar ingår delarna teknik, säkerhet och miljö. Som ledare finns det stora möjligheter att lära ut och att inspirera till ett miljöengagemang.

I steg 1 på våra ledarutbildningar ingår "Grundkunskaper om allemansrätten och miljömässig hållbarhet" och fördjupade kunskaper lärs ut på fortsättningsnivåerna. Även i utbildningssystemet Paddelpasset (som är en svensk version av EuroPaddlePass) är det de tre delarna teknik, säkerhet och miljö som utgör innehållet. Syftet är att alla ska få med sig kunskaper om allemansrätten anpassat till kursnivå.

På de lite högre nivåerna, både inom ledarutbildningarna och Paddelpasset, ingår kunskap om vår påverkan på miljön, hur vi kan hjälpa till att förhindra spridning av invasiva djur och växter och hur vi som ledare kan skapa ett miljöengagemang hos kurs- eller turdeltagare.

Läs mer om våra utbildningar här.

Miljöengagerad paddling

Under våren 2023 hölls den första pilotutbildningen i Miljöengagerad padddling. Utbildningen riktar sig främst till havskajak- och kanadensarledare som är intresserade av att lära sig sätt att inspirera till miljöengagemang genom paddling. Den är en del av Mistra Sport & Outdoors forskningsprogram som studerar hur man via friluftsliv kan forma och fördjupa ett engagemang för miljön.

I utbildningen får deltagarna lära sig, och skapa förståelse för, vilka faktorer som skapar förutsättningar för miljöengagemang, bland annat

  • Att bygga en inkluderande grupp med normer som är gynnsamma för miljöengagemang.
  • Att hålla turer där deltagarna mår bra och känner att de har tillräckliga kunskaper.
  • Att utveckla deltagarnas känsla för och relation till miljön vi paddlar i och även uppfatta större samband mellan människa och natur.

Läs mer om Miljöengagerad paddling här.

Publicerad: 2023-09-23

Senast uppdaterad: 2023-09-23

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV