Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

PaddlePower inspirerar till att lära mer om miljö och allemansrätten

Kanotförbundets koncept PaddlePower riktar sig till barn och ungdomar och ger utmaningar och uppgifter i en lagom progression för att gå från ”nybörjare till kanotist” på en säsong.

PaddlePower är ett material framtaget av Svenska Kanotförbundet där, utöver paddlingstekniska och säkerhetsmässiga moment, miljö utgör en av tre huvuddelar. Miljödelen utgår dels från den sociala miljön där fokus ligger på att vara en bra kompis, dels att lära mer om vår arena – vattnet och naturen. Här är allemansrätten en naturlig utgångspunkt för samtal med deltagare på kanotskolor runtom i landet. ”Inte störa, inte förstöra” är fyra enkla ord som säger mycket om det förhållningssätt som genomsyrar PaddlePower och de moment som genomförs när man är en del av konceptet.

 

I Luleå använder Luleå Kajakklubb konceptet sedan ett par år tillbaka. De moment som tar avstamp i miljödelen har lockat till nya sätt att uppmärksamma deltagarna på vikten av att ta hand om miljön. Till exempel har de olika grupperna på kanotskolan fått i uppdrag att under paddelpassen glida längs med strandkanten och plocka upp skräp de hittar. Skräpet har sedan använts för att skapa konstverk på land vid respektive grupps samlingsplats. Innan skräpet samlas ihop och körs bort den sista dagen bjuds det på vernissage bland skräpkonsten – både väldigt uppskattat och engagemangsskapande!

Under årets kanotskola fick även respektive grupp placera ut ett insektshotell i närhet av sin samlingsplats och därigenom få möjlighet att reflektera kring de minsta djurens betydelse i naturen. PaddlePower inspirerar även till att ”bara” stanna upp ute på vattnet, se sig omkring, lyssna och på nåt sätt knyta an till omkringliggande natur.

Sammantaget ger PaddlePower som koncept en bra ingång till att både föra diskussioner om och praktisera bland annat allemansrätten.

Mer om PaddlePower hittar ni här – PaddlePower – Svenska Kanotförbundet

Publicerad: 2022-09-23

Senast uppdaterad: 2023-01-10

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV