Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Transportstyrelsens Jenny Blomberg förklarar hur myndigheten ser på ett hållbart båtliv.

Transportstyrelsens Jenny Blomberg förklarade hur myndigheten ser på hållbarhetsfrågan och bad de samlade organisationerna om synpunkter och bjöd in till delaktighet och dialog.

Hållbart båtliv ur ett paddlingsperspektiv

Under veckan bjöd Transportstyrelsen in representanter för det vattenburna friluftslivet, båtorganisationer, myndigheter och andra aktörer som berörs av båtlivet till en träff och workshop kring hållbart båtliv. Detta är ett första steg mot ett mer omfattande arbete – självklart var Kanotförbundet också på plats.

Vad är hållbart båtliv för oss kanotister och hur berörs vi av lagar, förordningar och andra aktörer på vattnet? Hur kan vi alla bidra till en hållbar utveckling inom detta område?

Transportstyrelsens vision om ett hållbart båtliv innebär att ingen dör eller skadas allvarligt, att båtlivet är tillgängligt för alla - och att dess miljöpåverkan minimeras.

Mycket av det som berördes under dagen var havs- och vattenmiljö, fritidsbåtar (främst med motorer), utsläpp, båtbottenfärg, föroreningar och mikroplaster. Men det är också viktigt att se att ett hållbart båtliv uppnås där man tar hänsyn till alla tre hållbarhetsaspekter – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Här kommer till exempel säkerhet och vikten om att värna om allemansrätten in.

Några saker där vi som paddlare kan ha en direkt negativ miljöpåverkan är till exempel våra följebåtars tvåtaktsmotorer, spridning av invasiva arter, nedskräpning och bryggor i grunda vikar. Vilka fler paddlingsperspektiv skulle vi kunna lyfta in i det här sammanhanget?

Här har vi som förbund en stor möjlighet att vara med och påverka myndigheter och andra aktörer på vattnet. Dela gärna med dig av dina tankar kring hur vi kan vara med att bidra till ett mer hållbart båtliv och maila: asa.andersson@kanot.com

Publicerad: 2023-12-08

Senast uppdaterad: 2023-12-08

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV