Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Kanotförbundet lämnar remissvar kring restaurering av Voxnan

Nyligen lämnade Svenska Kanotförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet och Scouterna in ett remissvar till Mark- och miljödomstolen kring restaureringen av Voxnan. I remissvaret betonas nödvändigheten av att de döda träd och stenblock som tillförs vattendraget placeras på ett för kanotister och packraft-paddlare säkert sätt.

Svenska Kanotförbundet genom Älvgruppen har tillsammans med Friluftsfrämjandet och Scouterna lämnat ett gemensamt remissvar till Mark- och miljödomstolen. Svaret rör Länstyrelsen Gävleborg och Rivers of Life ansökan om tillstånd för att göra forsrestaureringar i Voxnan som är en populär kanotled med många forsar. Läs mer om Voxnan på Kanotguiden.

Gruppen har tidigare haft ett flertal samrådsmöten med representanter från Länsstyrelsen inklusive ett fysiskt möte på plats vid ett par av forsarna. I remissvaret betonas nödvändigheten av att de döda träd och stenblock som tillförs vattendraget placeras på ett för kanotister och packraft-paddlare säkert sätt.

Vid tidigare utförda åtgärder har tyvärr död ved lagts ut på ett farligt sätt. Gruppen hävdar restaureringen går utmärkt att göra utan att behöva kompromissa med målsättningarna för biotop- och fiskevård. Det är möjligt att ta hänsyn till både paddling och miljö vid forsrestaureringar, det visar SKF:s rapport nedan.

Svenska Kanotförbundet, Friluftsfrämjandet och Scouterna hoppas nu att domstolen sätter som villkor att projektet genomförs så att resultatet blir säkert för paddlare och att tidigare gjorda misstag korrigeras. Hela remissvaret till Mark- och miljödomstolen hittar du nedan.

Kontakt

Om du har frågor gällande Älvgruppens arbete är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anders Ahnesjö
Älvgruppen
anders.ahnesjo@telia.com
070-579 50 72

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet kontakta oss gärna på info@kanot.com.

– –

Älvgruppen

Samlingsnamn för arbetsgruppen "Vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder"

Arbetsgruppen bevakar och jobbar med frågor kring vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder. Inte minst med fokus på det just nu omfattande arbete som pågår med att återställa många älvar, forsar och vattendrag efter flottningsperioden. Svenska Kanotförbundet värnar att detta arbete görs med ett medvetet paddlingsperspektiv så att fina paddelleder kan vara paddelbara även för framtida generationer. Gruppen har en god samlad kompetens för att lyfta fram ett paddlingsperspektiv vid dessa restaureringar. Ett viktigt led i arbetet är en inventering av ledbeskrivningar för kanotleder i strömmande vatten med målet att få dessa publicerade digitalt på exempelvis Kanotguiden.

Läs mer om Älvgruppens arbete här.

Publicerad: 2023-12-13

Senast uppdaterad: 2023-12-13

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV