Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Samrådsyttrande gällande restaurering av Mellanljusnan lämnat

Nyligen lämnade Svenska Kanotförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet och Scouterna in ett samrådsyttrande rörande restaurering av Mellanljusnan till Länsstyrelsen i Gävleborg. Yttrandet är framtaget inom Älvgruppen.

Svenska Kanotförbundet, genom Älvgruppen, har tillsammans med Friluftsfrämjandet och Scouterna lämnat ett samrådsyttrande rörande restaureringen av Mellanljusnan till Länsstyrelsen Gävleborg/Rivers of Life.

Sammanfattning I korthet summerar vi våra synpunkter enligt följande:

  1. Mellanljusnan är av riksintresse för paddling.
  2. Vid forsnacken för alla större forsar (från grad II+ och uppåt) ska stränderna längs en kortare sträcka hållas fria från utläggning av död ved och sten så att en rimligt säker landstigning/upptag före forsen kan göras.
  3. En varierad djupprofil lateralt ska eftersträvas så att en eller flera djupare fåror bildas.
  4. Minst en djupfåra ska vara obruten, det vill säga inga valsar, tvära knyck eller stora stenblock som bryter den longitudinella konnektiviteten, med kurvradie >20 m och bredd >8 m.
  5. Ingen sprängsten och absolut inga armeringsjärn från utrivna ledarmar får läggas ut.
  6. Tillförd död ved ska fällas med grävskopa så att rotklumpen blir naturligt kvar som ankare. Död ved ska endast läggas med kronan riktad nedströms och i innerkurvor, ej strömexponerat i ytterkurvor. I sidofåror vid kvillområden kan död ved placeras friare.

Hela yttrandet till Länsstyrelsen i Gävleborg hittar du här nedan.

Kontakt

Om du har frågor gällande yttrandet eller Älvgruppens arbete är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anders Ahnesjö
Älvgruppen
anders.ahnesjo@telia.com
070-579 50 72

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet kontakta oss gärna på info@kanot.com.

– –

Älvgruppen

Samlingsnamn för arbetsgruppen "Vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder"

Arbetsgruppen bevakar och jobbar med frågor kring vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder. Inte minst med fokus på det just nu omfattande arbete som pågår med att återställa många älvar, forsar och vattendrag efter flottningsperioden. Svenska Kanotförbundet värnar att detta arbete görs med ett medvetet paddlingsperspektiv så att fina paddelleder kan vara paddelbara även för framtida generationer. Gruppen har en god samlad kompetens för att lyfta fram ett paddlingsperspektiv vid dessa restaureringar. Ett viktigt led i arbetet är en inventering av ledbeskrivningar för kanotleder i strömmande vatten med målet att få dessa publicerade digitalt på exempelvis Kanotguiden.

Läs mer om Älvgruppens arbete här.

Publicerad: 2024-03-27

Senast uppdaterad: 2024-03-26

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV