Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Bild Transportstyrelsen

Ta del av Sjösäkerhetsrådets årsrapport 2022

Transportstyrelsens samarbetsorgan Sjösäkerhetsrådet verkar och arbetar aktivt för att skapa ett säkrare båtliv. Sjösäkerhetsrådets årsrapporter innehåller bland annat olycksstatistik för fritidsbåtar och nu kan du ta del av den.

Sjösäkerhetsrådet är ett samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer som alla har anknytning till fritidsbåtslivet. Rådet leds av Transportstyrelsen. Rådets yttersta syfte är att verka för ett säkrare båtliv. Sjösäkerhetsrådet ska också verka för att myndigheter, organisationer och företag med anknytning till fritidsbåtslivet blir delaktiga i att göra fritidsbåtslivet säkrare.

Mer om Sjösäkerhetsrådet arbete här.

Sjösäkerhetsrådets verksamhet ska baseras på fakta och kunskaper. En förutsättning för detta är att Transportstyrelsen utreder och analyserar olyckor som inträffar samt för statistik över dem. Ta del av 2022 års olycksstatistik i årsrapporten nedan.

Sjösäkerhetsrådet årsrapport 2022

Rapporter från tidigare år hittar du här.

Incidentrapportering

I arbetet med att främja en trygg och säker paddling samlar Svenska Kanotförbundet in rapporter om incidenter. Det är för att vi kontinuerligt ska bredda vår kunskap och för att förbättra vårt förebyggande arbete med att göra paddling till en ännu tryggare och säkrare aktivitet.

Du kan hjälpa oss genom att rapportera in när något oväntat inträffat som lett till skada eller allvarlig risk för skada. Det innebär att vi vill ha in så kallade ”near misses” likväl som faktiska incidenter. Uppgifterna hanteras konfidentiellt.

Läs mer om incidentrapportering här.

Kontakt

Har du frågor kring vårt arbete i Sjösäkerhetsrådet eller kring incidentrapporteringen är du välkommen att kontakta oss.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet får du gärna kontakta oss på info@kanot.com.

 

Sjösäkerhetsrådets medlemmar

Publicerad: 2023-06-30

Senast uppdaterad: 2023-06-30

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV