Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Grönslandsroll

I början av 2023 blev tävlingsgrenen "roll" en mästerskapsgren inom Svenska Kanotförbundets gren havskajak. Paddlare från hela Sverige tävlar i teknisk skicklighet och utförande av grönlandsroll. Grönlandsroll är en teknik som har en djup koppling till inuitisk tradition och kajakjakt på Grönland. Idag används rollen också som en räddningsteknik inom modern kajakpaddling och är en viktig och rolig färdighet att behärska för alla paddlare. Metoden innebär att man rullar upp kajaken från en upp-och-ner-vänd position genom att använda kroppens rörelser och paddelteknik.

Tävlingslistan innehåller 34 olika rollar av stegrande svårighetsgrad och genomförs på tid. Paddlaren utför olika typer av rollar, både åt höger och vänster, och bedöms utifrån ett poängsystem. Det svenska riksmästerskapet kommer att inkludera olika klasser för paddlare med olika erfarenhetsnivåer. Syftet är bland annat att uppmärksamma och bevara den historiska kopplingen till inuitiska traditioner och sprida intresse och kunskap för denna teknik. Alla som kan genomföra minst en roll kan vara med och tävla.

Roll-lista

Det finns 35 stycken manöver i rollbeskrivningarna, men i Sverige kommer endast 34 stycken vara med på tävlingsprogrammet. Den sista rollen – "The Walrus Pull" finns inte med då den bedöms vara en säkerhetsmässig utmaning. Detta kan komma att omprövas i senare versioner. Korta instruktionsfilmer på de olika rollarna finns på webbisdan Qajakrolling.

Tävlingsregler

Svenska Kanotförbundets tävlingsregler delas in i dels de allmänna tävlingsreglerna som gäller för samtliga grenar, dels de tävlingstekniska reglerna som gäller för respektive gren.

Du hittar aktuella tävlingsregler här.

Resultat

Resultat från SM och andra nationella tävlingar inom Grönlandsroll hittar resultat här.

Övriga dokument

Historik

Grönlandsroll är en räddningsteknik som utvecklats av de inuitiska folken i Grönland. Jägare på Grönland använde roll som en överlevnadsteknik när de jagade säl i kajak på havet. Om kajaken kapsejsade i de kalla och farliga vattnen runt Grönland var, och är, roll en teknik som kan hjälpa jägaren att rädda sig själv genom att snabbt rulla upp kajaken igen och fortsätta jakten.

Utöver att vara en överlevnadsteknik, så används roll också som en räddningsteknik inom modern kajakpaddling. Genom att kunna rolla upp kan en paddlare snabbt och effektivt rädda sig själv och hjälpa en annan paddlare som har kapsejsat i vattnet.

Kontakt

Är du nyfiken på eller har frågor kring roll är du välkommen att kontakta
Karin Åmossa
karin.amossa@gmail.com
070-292 17 70

Har du generella frågor kring svensk kanot eller vår verksamhet kan du alltid nå oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-16

Senast uppdaterad: 2023-09-11

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV