Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Forspaddling & Freestyle

Att paddla fors är mer än den tävlingsgren Freestyle som Svenska Kanotförbundet erbjuder. Att vara forsfarare kan innebära allt från att du vill utforska nya vattendrag i lugn och ro till att du vill utmana dig själv i svåra och tuffa forsar. Forspaddling är allsidig motionsform för hela kroppen. Naturupplevelsen får du gratis – oavsett om du söker avkoppling eller full fart.

Forspaddling & Freestyle

Att paddla fors är mer än den tävlingsgren Freestyle som Svenska Kanotförbundet erbjuder. Att vara forsfarare kan innebära allt från att du vill utforska nya vattendrag i lugn och ro till att du vill utmana dig själv i svåra och tuffa forsar. Forspaddling är allsidig motionsform för hela kroppen. Naturupplevelsen får du gratis – oavsett om du söker avkoppling eller full fart.

NYHETER

Se fler nyheter

AKTUELLT

Svenska Kanotförbundet samlar in rapporter som ett led i arbetet med att främja en trygg och säker paddling. Hjälp oss och rapportera när något oväntat inträffat som lett till skada eller allvarlig risk för skada i paddelsituationer. Uppgifterna hanteras konfidentiellt och kan lämnas av alla kanotister.

Fotograf Jesper Eliasson

Allemansrätten gäller både på land och på vattnet, och är en förutsättning för allt friluftsliv. Tillsammans kan vi hjälpas åt att vi sprida kunskap och medvetenhet om vad man får och inte får göra i naturen.

På gång – se vår kalender

I fokus

Svenska Kanotförbundets arbetsgrupp för vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder – Älvgruppen, är en resurs för myndigheter, offentliga aktörer och övriga i frågor som rör kanotleder, restaurering av vattendrag eller andra insatser inom vatten- och naturvård i planerings- och genomförandeprocesser. Arbetsgruppen har en bred kompetens och utgörs av sakkunniga inom relaterade områden.

KALENDER

På gång – se hela kalendern

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2024-03-18

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV