Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Nu avgörs Nyköpingsåns framtid

Under hösten fattas de politiska beslut som avgör förutsättningarna att utveckla Nyköpingsån till ett levande vattendrag. Kanotförbundet, främst genom Nyköpings Forspaddlare, har tillsammans med Sportfiskarna under året lagt mycket kraft på att träffa kommunens beslutsfattare för att berätta om den stora utvecklingspotential som vi ser framför oss. För att väcka liv i ån krävs kloka beslut och en avveckling av flera dammar.

För snart tio år sedan drev Sportfiskarna tillsammans med Svenska Kanotförbundet, Naturskyddsföreningen och våra lokala föreningar i Nyköping en intensiv kampanj för att påtala vinsten för Nyköpings kommun med att köpa kraftverken i Nyköpingsån. Kraftverken dämmer upp åns ursprungliga forsar och hindrar en utveckling av både fiske och forspaddling.

– Eftersom de små och gamla kraftanläggningarna orsakar stor skada på livet i ån samtidigt som de producerar väldigt lite el och dras med dålig lönsamhet, så var budskapet enkelt, säger Nils Ljunggren på Sportfiskarna som har varit engagerad i frågan under lång tid. Avveckla vattenkraften och släpp Nyköpingsån fri till förmån för djurliv, idrotts- och friluftsliv och lokal utveckling! Vi såg stora möjligheter i att kommunen som ägare till kraftverken samtidigt fick rådighet att utveckla ån för Nyköpings bästa.

Under de snart tio år som gått sedan kommunen köpte kraftverken har ekonomin inte tillåtit att genomföra utlovade utvecklingsprojekt. Affären har varit en infekterad politisk fråga och de positiva effekter man hade som motiv för köpet har hittills uteblivit. Men det kan det bli ändring på nu i höst.

Nationell plan skapar förutsättningar

Den nationella planen för vattenkraft (NAP) kräver nu miljöanpassningar i form av bland annat fungerande fiskvägar och ekologiskt anpassade minimiflöden. Åtgärderna kommer att vara dyra, men samtidigt bara marginellt förbättra möjligheterna att utveckla ån. Om åns potential ska tas tillvara behöver dammar avvecklas och forsar återskapas. Den möjlighet till finansiering som Vattenkraftens miljöfond innebär ger nu en unik möjlighet till långsiktig förändring där man väljer en ny inriktning för hur Nyköpingsån ska användas.

– För kanotslalomidrotten och för forspaddling i allmänhet skulle det skapa helt nya förutsättningar om dessa planer genomförs, säger Dag Johansson på Kanotförbundet. Det skulle öppna upp och utveckla vår vardagliga lokala verksamhet för barn, ungdomar och vuxna som paddlar i forsen, men även skapa möjligheter för att till exempel kunna arrangera större tävlingar på plats i Nyköping.

Släpp forsen fri

Beslut om Nyköpingsåns framtid kommer att fattas under hösten och för Kanotförbundet och Nyköpings Forspaddlare är valet självklart. Nyköpingsån är för värdefull för att kvävas av kraftverksdammar och bör istället utvecklas till en levande pulsåder genom staden. Släpp loss de indämda forsarna och sätt Nyköping på kartan som en levande stad med fantastiska möjligheter för paddling, fiske och spännande strömvattenmiljöer!

Tillsammans uppmanar vi nu Nyköpings politiker att:

  • Avveckla de kraftverk som ger minst elproduktion men orsakar störst skada på åns djurliv.
  • Utveckla Nyköpingsån till en verklig pulsåder i staden.
  • Samverka med organisationer som vill utveckla ån för att skapa utvecklingsmöjligheter för idrotts- och friluftsliv, besöksnäring och lokalt näringsliv.

www.nykopingsansframtid.se finns vår vision samlad om hur vi vill att ån utvecklas. Arbetet har möjliggjorts genom LOVA-anslaget och bidrag från Sörmlands Sparbank och drivits av Sportfiskarna i nära samarbete med Nyköpings Forspaddlare och Svenska Kanotförbundet.

Publicerad: 2023-08-25

Senast uppdaterad: 2023-08-25

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV