Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Hållbarhetspolicy och ringar på vattnet.

Hållbarhetspolicy antagen av styrelsen

Ett medvetet arbete för en mer hållbar verksamhet, det är förhoppningen nu när Kanotförbundets styrelse antagit en Hållbarhetspolicy. Policyn utgår från SKFs antagna Vision och Värdegrund, där hållbar är ett av de fyra kärnvärden som vi bygger vår verksamhet kring.

Svenska Kanotförbundet (SKF) ska vara en positiv och inkluderande kraft för hållbar utveckling såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt. Denna policy utgör ett ramverk för förbundets centrala hållbarhetsarbete och beskriver hur organisationen tar ansvar och kan bidra till en mer hållbar verksamhet.

”Vi lämnar bara krusningar och mersmak. Välmående medlemmar och natur är en förutsättning för vår idrott. Vi erbjuder paddlingsglädje genom hela livet. Här sker fysisk och psykisk utveckling, i balans med återhämtning, på alla nivåer. Vi arbetar för att minimera vårt avtryck i naturen och vurmar särskilt för vår arena – vattnet.”

– Värdegrund ”Hållbar”

Målsättningen med policyn är att skapa förutsättningar för ökad hållbarhet för såväl ledare och aktiva som för föreningar och anslutna aktörer och därmed bidra till en mer hållbar utveckling och livsstil samt minskad negativ miljöpåverkan.
Det huvudsakliga syftet är att sätta riktlinjer för hur arbetet i verksamheten ska bedrivas på förbundsnivå men även genom information och kunskapsspridning kunna engagera enskilda individer såväl inom som utanför organisationen.

Hållbarhetspolicyn har definierat fem fokusområden som särskilt viktiga att arbeta med.

1. Kunskap och beteende
2. Hållbara föreningar, ledare och aktiva
3. Transporter och resor
4. Material och konsumtion
5. Anläggningar och evenemang

Med policyn som grund ska ett föreningskoncept utvecklas under året som kommer, för att hållbarhetsarbete i verksamheten ska bli tydligare och det ska bli lätt att göra rätt.

Här kan du ladda ner Hållbarhetspolicyn Pdf, 1 MB. och här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Kontakt

Åsa Andersson
Utvecklare hållbarhet och friluftspaddling
asa.andersson@kanot.com
076-639 50 23

Publicerad: 2024-01-17

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV