Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Invasiva arter

Tillsammans kan vi hindra spridningen

Runt om i Sverige finns en mängd arter som inte hör hemma i vår svenska fauna och flora. När du flyttar din kanot från ett vatten till ett annat, till exempel vid tävling eller en utflykt, finns det risk att du tar med dig smitta, sporer eller larver från invasiva arter till nya vatten.

Tävlar ni i nya vatten under sommaren? Gör ni härliga utflykter med familjen och paddlar på nya platser? Tänk på att det kan finnas smittor som till exempel kräftpest på den plats du besöker och att det finns risk att du och din utrustning ofrivilligt tar med smittan, eller sporer och larver, från någon invasiv art till nya vatten. Det kan bli förödande för vattendragen för lång tid framöver och även påverka våra möjligheter att få paddla där i framtiden.

Till dig som rör dig på hav och sjö, å och älv

Ta reda på vad som gäller där du paddlar, till exempel hos din lokala Länsstyrelse. Oavsett var du paddlar är det en god rutin att alltid tömma, tvätta och låta kanoten torka ordentligt innan den används på en ny plats. För kusterna räknas Östersjön och Västerhavet som olika platser. Tänk på att ibland räcker det med endast några få sporer eller ägg för att en art ska sprida sig vidare. Även om arten i sig inte är främmande eller invasiv kan den störa det ekologiska systemet på platsen och därmed den biologiska mångfalden.

Havs- och vattenmyndigheten tipsar om vad du bör tänka på i olika situationer.

Sprid information – inte smitta

Genom att öka din kunskap om arterna, hur de sprids och vilka regler som finns kan du hjälpa till att stoppa spridningen och bevara mångfalden i vår natur. Se filmerna nedan från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tagit fram.

Det finns även både snygga och informativa affischer som ni kan skriva ut och sätta upp i klubbhuset eller på kanotcentralen.

Läs mer på vår sida om invasiva arter här.

Rapportera

Om du skulle få syn på en invasiv främmande art så rapportera gärna på rappen.nu.

Ha en härlig paddlingssommar!

Kontakt

Åsa Andersson
Verksamhetsutvecklare – Hållbarhet & friluftspaddling
asa.andersson@kanot.com
076-639 50 23

Publicerad: 2024-06-05

Senast uppdaterad: 2024-06-05

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV