Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Globala mål Hållbarhet 2023

Mot en mer hållbar verksamhet

Vad är hållbarhet för oss och hur kan vi arbeta strategiskt så att vi får ett mer hållbart förhållningssätt som genomsyrar alla delar av vår verksamhet; förbund, distrikt och föreningar – och hur kan detta påverka vår omgivning. Detta jobbar vi med just nu.

Svenska Kanotförbundet arbetar aktivt för hållbar utveckling genom flera projekt och engagemang. Under 2022 inledde vi ett strategiskt arbete för att utveckla en hållbarhetspolicy som ska ligga till grund för hela förbundets verksamhet.

En intressentdialog och kartläggning genomfördes under förra året. Nu fortsätter vi bland annat genom att göra omvärldsanalyser, läsa på om FN:s globala mål och lär av hur andra arbetar med hållbarhet i sina verksamheter. Nu senast deltog vi på en utbildning från Glokala Sverige för att se hur vi som representanter för civilsamhället kan samverka med myndigheter, kommuner och regioner med flera för att sträva åt samma håll. Vi fick också med oss en del verktyg för vårt fortsatta arbete.

Nyfiken på att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och kartläggningen som gjordes 2022?

Kontakt

Om du har frågor om vårt arbete kring hållbarhet är du välkommen att kontakta oss.

Åsa Andersson
asa.andersson@kanot.com
076-639 50 23

Publicerad: 2023-03-07

Senast uppdaterad: 2023-03-07

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV