Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Allemansrätten gäller både på land och på vatten och är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv

Välkommen ut med allemansrätten!

Den 18–24 september vill vi hjälpa till att sprida information kring allemansrätten, men också berätta om Svenska Kanotförbundets verksamhet och vårt material med kopplingar till miljö och allemansrätten. Miljön är vår arena, oavsett om det handlar om frilufts-, motions- eller tävlingspaddling.

Allemansrätten gäller både på land och på vatten och är en förutsättning för Sveriges fantastiska friluftsliv, inte minst paddling. För att alla ska kunna njuta av naturen och för att vi inte ska skada djur och natur behöver vi visa hänsyn. Genom ökad kunskap om allemansrätten skapas bättre förutsättningar för fler att komma ut i naturen. Alla ska känna sig välkomna i naturen utifrån sina egna förutsättningar.

Allemansrätten ger såväl möjligheter som skyldigheter och en av allemansrättens grundläggande regler är ”inte störa, inte förstöra”. Men vad menas då med det? Häng med oss under veckan så ska vi tillsammans ta reda på det, sprida kunskap och hjälpa till att ta ansvar för att vi även i framtiden ska kunna ta del av Sveriges fantastiska natur.

Det här är kortfattat vad du kan tänka på och hjälpa andra att förstå:

  • Se det vilda utan att störa. Betrakta gärna djurlivet på lagom avstånd så att du inte skrämmer fåglar och andra djur.
  • Lämna inga spår. Ingen städar i naturen – så ta med ditt och andras skräp hem. Glöm inte att ta med även matrester hem för att inte sprida smitta.
  • Hemfridszonen. Visa hänsyn – gå inte iland eller tälta på en plats där du kan riskera att störa dem som bor i närheten.
  • Sova ute i naturen. Du får tälta enstaka dygn, men kolla gärna upp området innan. På vissa ställen kan det var förbjudet och slå alltid upp ditt tält på tålig mark.
  • Elda säkert. Ha koll på om det är eldningsförbud och bara på platser där elden inte kan sprida sig eller skada växter, djur eller mark.
  • Var rädd om skyddad natur. I nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden gäller speciella regler.

Det här är bara några saker man bör tänka på ute i naturen. Tillsammans kan vi sprida kunskap och hjälpa till att ta ansvar för att vi även i framtiden ska kunna ta del av Sveriges fantastiska natur. Nedan hittar du vår nya film om "Allemansrätten och paddling" samt länkar där du kan läsa mer – tipsa gärna en vän.

Välkommen ut!

Jag vill veta mer!

Svenska Kanotförbundet – Allemansrätten och paddling
Naturvårdsverket – Allemansrätten
Kanotguiden – Information om allemansrätten
Svenskt Friluftsliv – Allemansrätten

– –

Att lyfta allemansrätten lite extra under en vecka i september är ett initiativ framtaget av Svenskt Friluftsliv tillsammans med Kanotförbundet, Turistföreningen, Sportfiskarna, Orienteringsförbundet och Friluftsfrämjandet. Den 20 september firas Allemansrättens dag – instiftad av Svenskt Friluftsliv och Generation Pep 2022.


Allemansrätten och paddling

Publicerad: 2023-09-17

Senast uppdaterad: 2023-09-19

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV