Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Daniel Wolf-Watz berättar om miljöengagerad paddling på SEE-projektet i München.

Där idrotten möter naturen

Häromveckan var Svenska Kanotförbundet på stor konferens i utkanten av tyska München, som en del av projektet Sustainability and Outdoor Education (SEE-projektet). Där berättade den svenske forskaren Daniel Wolf-Watz om vad kanotförbundet gör för att inspirera till miljöengagemang genom paddling.

Daniel är forskare i Mistra Sport & Outdoors, han är en av dem som deltagit i framställningen av Kanotförbundets utbildning "Miljöengagerad paddling". En annan av dem som varit med att utveckla materialet är Kanotförbundets utbildare Clara Tesch Thunberg, som också medverkade på konferensen i München.

https://kanot.com/utbildning/nyheter-utbildning/utbildning/2023-03-07-en-ny-utbildning

Friluftsliv och utomhusidrotter främjar folkhälsan på många sätt, men kommer ibland också i konflikt med natur- och miljöhänsyn. Belastningen på populära områden ökar med negativa effekter på djur och växter, klimatpåverkande utsläpp, trafikproblem och nedskräpning som några av konsekvenserna.

Utbildningen "Miljöengagerad paddling" är ett exempel på vad som hänt inom ramen för ENOS (European network of outdoor sports) projekt Sustainability and Outdoor Education (SEE-project).

Syftet med SEE-projektet har varit att stimulera till gröna utbildningsinsatser inom ”outdoor sports” så att idrotten tar sitt ansvar för att skydda och vårda de naturområden den vill verka i.

Förutom Kanotförbundets utbildning gav symposiet andra smakprov på projekt runt om i Europa. I Rumänien har multisporttävlingar i en nationalpark nu har ett tydligare fokus på natur och miljö, och i mer samarbete med lokalsamhället. I en av tävlingarna ingick till exempel ett moment där deltagarna skulle hjälpa skolbarnen att samla material för att bygga bon för vilda bin.

– Jag känner att det europeiska fönstret öppnades, sa Daniel Wolf-Watz som var på symposiet för Svenska Kanotförbundet.

I Skottland är tjädern nästan utrotad, men ett fåtal finns i nationalparken Cairngorm. Där samarbetar den lokala mountainbike-klubben nu med parken om var lederna ska gå, när de ska vara öppna och hur cyklisterna ska bete sig för att störa fåglarna så lite som möjligt.

Clara Tesch Thunberg på SEE-konferens i München.

Clara Tesch Thunberg är utbildare inom Svenska Kanotförbundet och en av de som varit med att utveckla konceptet kring Miljöengagerad paddling - vilket presenterades på SEE-konferensen i München. (Foto: Daniel Wolf-Watz).

 

– Kul med så många konkreta och relativt enkla exempel på ökat engagemang och samarbete, säger Clara Tesch Thunberg som tog med sig många värdefulla lärdomar och inspiration till att fortsätta utveckla förbundets miljöutbildningar.

Clara och Daniel fick höra om forsklubbar som är med och röjer invasiva växter längs floderna i Storbritannien, om tyska vandrarföreningen som ser till att det finns bussar ut till bergen på helgerna för att minska bilåkandet och om irländska kajakklubbar som verkar för att minska spridningen av mikroplaster.

SEE-projektets inventering visar att för att initiativ som dessa skall bli möjliga krävs både tillräcklig kunskap och tid i utbildningarna av ledare och instruktörer. Och som ett konkret verktyg har man nu samlat ett antal övningar och aktiviteter som ledare, instruktörer och guider kan använda sig av i sina verksamheter. https://www.see-project.eu/

ENOS arbete med en hållbar och ansvarsfull utveckling av outdoor-sporterna i Europa fortsätter. Svenska medlemmar i nätverket är för närvarande Mistra Sport & Outdoors och Svenskt Friluftsliv, Folkungaland och Länsstyrelsen Västernorrland. https://www.outdoor-sports-network.eu/

Publicerad: 2023-11-27

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV