Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Möjlighet till "se och lära" med EU-projektet Erasmus+ Idrott Mobilitet

Vill er förening lära mer om styrelseuppdrag i en irländsk kanotklubb eller se hur man tränar kanadensare i Polen? Eller är det kanske hänga med havskajakledare i Frankrike som lockar? Sök till Erasmus+ Idrott Mobilitet senast 4 oktober 2023.

Erasmus+ Idrott Mobilitet är ett EU-finansierat projektområde där idén är att personal ska kunna åka på ett jobbskuggnings- och/eller tränaruppdrag utomlands. Bidraget ska ge personal och organisationer inom breddidrott en möjlighet att lära sig nya färdigheter och metoder genom att spendera en tid i en annan organisation utomlands.

Erasmus+ Idrott Mobilitet kan sökas av personal som jobbar med breddidrott inom idrottssektorn där projektet går ut på att inhämta kunskap och kompetens samt utbyta erfarenheter och arbetssätt med kollegor i andra länder. Med idrottspersonal så omfattas både betald och ideell personal.

Det här kan bidraget gå till

Ett projekt kan innehålla aktiviteter enligt följande:

  • Jobbskuggning som pågår 2–14 dagar.
  • Coachning eller träningsuppdrag som pågår 15–60 dagar.

Jobbskuggning har som mål att deltagarna och deras organisationer lär sig nya metoder och får nya idéer som de kan ta med till sina dagliga verksamheter. Detta ska uppnås genom att deltagare få följa en annan organisations verksamhet och genom dialog med deras tränare, volontärer och ledare.

Coachnings- eller träningsuppdrag är när deltagarna kan spendera en längre tid i en annan organisation, där de genomför uppgifter i en organisation i ett annat land. De kan vara ett träningsuppdrag eller en utbildning, målet är att deltagaren ska lära sig mer genom sina uppgifter och att det ska ske ett kunskapsutbyte mellan organisationerna. Syftet är att bidra till kapacitetsuppbyggnad inom breddidrotten.

Det är viktigt att programprioriteringarna som finns inom Erasmus+ adresseras tydligt i projekten.

Projektets längd och starttid

Själva projektet kan pågå i 3 till 18 månader och ska påbörjas januari–maj 2024. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 4 oktober 2023 kl. 12.00.

Om er förening är beredda att lägga tid på att förbereda och ta kontakter så kan det bli verklighet. Det är MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, som handlägger projektansökningarna så går det bra att skriva på svenska.

Läs mer projektet och om hur ni ansöker på Erasmus+ Idrott Mobilitet.

Publicerad: 2023-09-04

Senast uppdaterad: 2023-09-04

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV