Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Paddlingsdrömmar för alla - Rekryterings & inkluderingsprojekt

"Paddlingsdrömmar för alla" är kanotförbundets nya rekryterings- och inkluderingsprojekt under 2024, riktat mot paddling för personer med olika funktionsnedsättning!

Under föregående år fick kanotförbundet möjligheten att söka projektstöd från RF inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning och vi såg utifrån vår framåtgående verksamhet idag två tydliga prioriterade områden:

Aktiv rekrytering

Paddling är en fantastisk idrott för personer med funktionsnedsättning, men vi ser att vi inte riktigt når ut till målgruppen, vi är med på för få regionala och nationella rekryteringsaktiviteter och få föreningar genomför eller våga testa att genomföra rekryteringsaktiviteter.

Aktiv inkludering

De flesta aktiva med någon funktionsnedsättning som paddlar har någon form av rörelsenedsättning. Vi vill leva efter våra värdegrundsord att Svensk kanot står öppet för alla som vill paddla. Vi ser potential att nå ut med paddling till fler målgrupper, t.ex. personer med intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning.

Förstärkt föreningsstöd

En stor del i projektet är att vi under 2024 stärker upp vårt föreningsstöd genom en rekryterings- och inkluderingsinriktad projektledare Jennie Hasselros Hedrén. Genom henne kommer det finnas ett direkt stöd mot de föreningar som vill bredda sig och välkomna fler. Vi får även personell förstärkning som kan lägga fokus på att se till att vi finns med när det sker regionala och nationella rekryteringsinsatser, och hjälpa till att synliggöra paddling för målgruppen.

Möjlighet till satsningar för föreningar

Den andra stora delen i projektet är att verkligen kunna stötta föreningar som vill komma igång med verksamhet för personer med funktionsnedsättning, genom både personell hjälp och ekonomisk stöttning.

Där finns det framför allt två konceptstöttningar, men också möjlighet att bolla andra satsningar:

Rekryteringsaktivitet på klubben

Vill ni bredda er förening, aktivt välkomna personer med funktionsnedsättning och bara komma igång? Genomför en rekryteringsaktivitet, till exempel en prova-på-paddling för målgruppen. Här finns möjlighet till dels bra ekonomiskt stöd för till exempel arvoden, men även ledarhjälp på plats och kontaktstöd med det regionala parasportdistriktet för att nå ut till målgruppen. Exempel på stöd nedan.

  • Ekonomi för arvoden till två ledare
  • Möjlighet till resursstöd på plats med hjälpledare
  • Kontaktstöd från Svenska Kanotförbundet för utformning och kontakt med Parasport Sveriges distrikt och hjälp kring nå ut till målgruppen

Pilotklubbar – Uppstart av verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

En del i projektet Paddlingsdrömmar för alla handlar om att bredda vår verksamhet för fler målgrupper. Vi söker två föreningar som skulle tycka det är inspirerande eller brinner för att starta upp specifik verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Här genomförs ett upplägg med prova-på-aktiviteter och fortsättningsverksamhet där föreningen stöttas enligt nedan.

  • Ekonomi för arvoden till två ledare á tio (10) tillfällen
  • Inköp av anpassad utrustning (upp till tio (10) kajaker, paddlar och flytvästar)
  • Kontaktstöd från Svenska Kanotförbundet, Parasport Sveriges distrikt och hjälp kring att nå ut till målgruppen

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om projektet eller om du vill bolla idéer. Mer information om projektet hittar du här.

Jennie Hedrén Hasselros
Projektledare – Paddlingsdrömmar för alla
jennie.hasselros@kanot.com

Publicerad: 2024-03-01

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV