Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Nominera en förening som har en lång och framgångsrik historia och nutid när det gäller internationella framgångar till det nya priset "Inspirerande idrott".

Nominera föreningar till utmärkelsen "Inspirerande idrott"

Den anrika föreningen SCIF, som arrangerade OS 1912 i Stockholm, har instiftat ett nytt pris för att främja idrottsföreningar som uthålligt och över lång tid har bidragit till att aktiva har uppnått hög internationell nivå. Utmärkelsen kan gå till flera föreningar under samma år och är förenad med ett ekonomiskt bidrag på upp till 100 000 kronor per förening.

Bra idrott är en gemenskap som bygger på respekt, vänskap och strävan efter mästerskap. SCIF vill att de föreningar där själva idrotten i sig är kärnan och drivkraften ska synas mer. Därför har SCIF inrättat ett pris för att hylla idrottsföreningar som uthålligt skapar en miljö som visar vägen till och bidrar till att aktiva kan växa också till högsta internationella nivå.

Bli belönad med upp till 100 000 kr

Priset är tänkt att fylla en lucka för de föreningar som under många år arbetat hårt för att skapa en sund idrottskultur som hjälper ungdomarna i sin sportsliga och personliga utveckling. Många av våra stora idrottare kommer från en förening som kanske inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Nu är det er tur! Utmärkelsen kan gå till flera föreningar under samma år och är förenad med ett ekonomiskt bidrag på upp till 100 000 kronor per förening.

Nominera

Vem som helst får nominera en förening till priset "Inspirerande idrott". Det kan vara förbund, föreningar, medier eller enskilda personer. Kriteriet är att föreningen uthålligt, över många år, ska ha bidragit till att aktiva har uppnått hög internationell nivå. Ge därför exempel på aktiva från föreningen som lyckats med detta.

Ibland gör idrottaren hela resan i en och samma förening, ibland är det i en moderförening som inspirationen väcks och grunden läggs, medan det är i en annan förening som framgången skördas. Vi vill då veta också namnet på moderföreningen.

Senast 31 mars behöver nomineringarna vara inne. Det enda ni behöver göra är att fylla i formuläret, ingen annan motivering eller beskrivning behövs.

– –

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande bildades 1897 och är landets första centrala idrottsorganisation. SCIF låg bakom ansökan om Olympiska Spelen i Stockholm 1912 samt byggandet av Stockholms Stadion. Målet var att skapa en idrottslig folkfest som kunde bli en positiv förebild idrottsligt och organisatoriskt. SCIF fortsätter än idag att lyfta fram positiva exempel som inspirerar och kan bli en hävstång till framtiden. Idrotten hyllas ofta och välförtjänt för sin nytta i samhället för hälsa, social fostran, integration och demokratisk skolning.

Läs mer om SCIF här.

Gert Fredriksson, meste svenska OS-vinnaren genom tiderna. Foto: SCIF

Gert Fredriksson från Nyköping är med sina sex guld den meste svenska OS-vinnaren genom tiderna. Foto Bildarkiv SCIF

Publicerad: 2024-03-02

Senast uppdaterad: 2024-03-04

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV