Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Nationella kommandon

Drakbåt är en lagsport där alla måste paddla i takt och utöra samma moment samtidigt. För att kunna få ut som möjligt av träningen och även vara en bra medpaddlare finns det därför flera kommandon som kan vara bra att ha koll på. Läs mer om de olika kommandona betyder och används för nedan.

Två, ett ...

Är en efterföljande nedräkning efter ett kommando, som stöd för att besättningen ska kunna börja samtidigt med nästa moment. Besättningen startar på det outtalade ”noll”.

Paddla(r) fram

Indikerar att du ska förbereda dig för att paddla.

Positionera dig i A-position

Kommandot kombineras med nedräkningen ”...två, ett”, och besättningen ska börja paddla samtidigt på det outtalade ”noll”.

Avpaddla

Avpaddling för att hjälpa musklerna att transportera bort mjölksyra. Ingen optimal teknik eller kraft behövs. Backa!Hela båten bakåtpaddlar – i takt.

Bromsa

Används när båtens fart behöver reduceras eller stanna upp helt. Alla i besättningen sticker ner sina paddlar vertikalt och bromsar båten. Ropas ut högt och bestämt av styrman och efterföljs inte av nedräkning. Inbromsning sker omedelbart och kraftfullt tills båten stannar eller annat kommando ges.

Bromsa båten

Används när båtens fart behöver reduceras vid lugna situationer. Kommandot ges med lugn röst för att indikera att det är inbromsning som gäller – och inte tvärnit.

Glid

Upp med paddlarna ur vattnet, och invänta nästa kommando.

Vila

Upp med paddlarna ur vattnet, och invänta nästa kommando.

Det är bra

Avslutande kommando som ges av styrman när denne vill att besättningen som utför ett kommando ska avsluta och vila alternativt återgå till tidigare handling. Kan användas till hela besättningen eller till enstaka personer som just då utför ett kommando.

Sidopaddla

Sidoförflyttning av båten. Kan specificeras till enstaka personer för att korrigera riktning eller till alla i besättningen, på höger eller vänster sida, för att göra en sidoförflyttning av hela båten.

Framåt/Bakåt

Används till de 2 sista raderna vid start för att korrigera båten i startfållan. Sägs med tillräckligt hög stämma för att endast de bakre raderna ska uppfatta kommandot.

Ankare/ankra båten

Används när båten står stilla. Alla i besättningen sticker ner paddelbladet vertikalt i vattnet för att förhindra båten från att driva.

Sväng

Indikerar att styrman behöver hjälp i svängen av tidigare utvalda paddlare. Alla andra fortsätter att paddla som vanligt. Kombineras ofta men inte alltid med ”...två, ett” för att hela besättningen ska kunna agera samtidigt på det outtalade ”noll”.

Paddlarna på vattnet

Besättningen lägger sina paddlar horisontalt på vattenytan för att stabilisera båten. Gäller alla.

Putta ifrån/Tryck ifrån

Används när båten ska bort från ett objekt, vanligtvis en brygga. Tryck inte ifrån med paddlarna, utan händerna. Gäller de som är nära objektet.

 

Publicerad: 2022-12-22

Senast uppdaterad: 2022-12-22

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV