Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Miljöengagerad paddling

Forskning, miljöengagemang och paddling möts i ny utbildningssatsning. Genom ett unikt samarbete mellan fyra forskare och Svenska Kanotförbundet har den första kursen i miljöengagerad paddling genomförts. Och konceptet ger mersmak.

En helg i maj testades idéer, praktiska övningar och metoder vid Liljeholmens Folkhögskola i Rimforsa. 11 deltagande havskajak- och kanotledare från olika organisationer och föreningar, samt utbildare och Godkända Kanotcentraler mötte de fyra forskarna Daniel Wolf-Watz från Mittuniversitetet, Thomas Beery från Högskolan Kristanstad samt Emilia Fägerstam och Jonas Forsmark från Linköpings Universitet.

Med ett gemensamt intresse för miljö, hållbarhet och utomhuspedagogik har de fyra forskarna gått samman för att arbeta fram ett koncept för att praktiskt kunna arbeta med dessa frågor - utifrån ett paddlingsperspektiv. Nu testades teorier och praktik - och deltagarna på kursen Miljöengagerad Paddling, som ordnades av Svenska Kanotförbundet, fick möjlighet att själva utveckla pass för ökad miljömedvetenhet vid paddlingsaktiviteter.

Lekfullt lärande

Gynnsam platsrelation, lämpligt socialt sammanhang och tillräckliga erfarenheter och färdigheter. Ofta fokuserar vi kanske på en eller två av dessa delar, men om vi hittar metoder för att kombinera alla tre kan vi uppnå en fördjupad förståelse och medvetenhet om sammanhang och den miljö som är vår arena - vattnet. På kursen testades olika sätt att förmedla kunskap om klimat, avrinningsområden, utomhuspedagogik och konkreta övningar på eller nära vattnet.

– Jag hoppas kunna få med mig verktyg för att kunna jobba mer med miljöfrågor och naturen på våra ordinarie turer, sa Andreas Berg från Växjö Kanot Club inledningsvis. Och efter kursen kunde han konstatera att han fått just detta - i form av förslag på aktiviteter att väva in i klubbens verksamhet.

Under söndagen skapade deltagarna egna pass på cirka 10-20 minuter. Utforska miljön under vattenytan tillsammans med en paddelkompis och samtidigt öva på att kanta kajaken eller testa en stävräddning. Naturbingo, kombinera platsens historia, ta in miljön och samtidigt arbeta med paddelteknik. Bara några exempel på hur man kan öka engagemanget hos deltagarna under en paddeltur.

Utbildningen bygger delvis på material framtaget av Jonas Forsmark, i samarbete med övriga samt Daniel Wolf-Watz arbete inom forskningsprogrammet MISTRA Sport and Outdoors samt material från EU-projektet SEE där Svenska Kanotförbundet är engagerade i båda. Forskarna kommer nu följa deltagarna från kursen som själva nu ska testa metoderna, för att dra slutsatser om materialet är användbart och kan göra skillnad när det kommer till ett ökat miljöengagemang. Förhoppningen är att kursen ska bli återkommande.

Kontakt

Åsa Andersson
Utvecklare friluftspaddling
asa.andersson@kanot.com
076-639 50 23

Publicerad: 2023-05-16

Senast uppdaterad: 2023-05-16

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV