Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Idrott & studier

Många fina svenska prestationer på tävlingsarenor runt om i världen har börjat på Kanotgymnasiet i Nyköping. Förutom "KG" erbjuder Svenska Kanotförbundet flera olika utvecklingsmiljöer för att skapa de bästa förutsättningarna för dig som vill kombinera studier med en elitsatsning i kanot. Det finns flera alternativ – både på gymnasial och eftergymnasial nivån.

Idrott & studier

Många fina svenska prestationer på tävlingsarenor runt om i världen har börjat på Kanotgymnasiet i Nyköping. Förutom "KG" erbjuder Svenska Kanotförbundet flera olika utvecklingsmiljöer för att skapa de bästa förutsättningarna för dig som vill kombinera studier med en elitsatsning i kanot. Det finns flera alternativ – både på gymnasial och eftergymnasial nivån.

Idrott och studier

För dig som har höga ambitioner i din kanotgren och samtidigt vill kombinera din satsning med studier, finns det några olika alternativ både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Nedan presenterar vi bland annat de olika gymnasiala utvecklingsmiljöer som finns inom ramen för SKF:s elitförberedande verksamhet samt hur ansökningsförfarandet går till. Vi har ett RIG och fyra NIU med kanotinriktning, totalt alltså fem möjliga gymnasiala miljöer som syftar till att skapa goda förutsättningar för att kombinera gymnasiestudier med en satsning inom kanot.

Kanotgymnasiet – RIG /NIU

I Nyköping ligger Sveriges enda Riksidrottsgymnasium (RIG) med nationellt intag inom Slätvatten (Sprint & Maraton) och Kanotslalom. Eleverna kombinerar sin gymnasieutbildning med ett anpassat skolschema och boende på ett gemensamt elevhem nära skola och träning. Strax över 20 elever går på skolan och med fyra anställda tränare ges goda förutsättningar för sin idrottssatsning.

Vill du läsa mer om Kanotgymnasiet – klicka här.

Nationellt godkänd idrottsutbildning – NIU

Som komplement till RIG på gymnasial nivå, finns Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) med lokala/regionala intag. Här ges goda förutsättningar kring träning och anpassade skolscheman nära eller på sin hemort. Nedan ser du vilka orter/skolor som vi idag har NIU på där du också kan hitta mer information.

Mer information om hur du ansöker till RIG/NIU hittar du här.

Riksidrottsuniversitet – RIU

Riksidrottsuniversitet (RIU) har som främsta syfte att möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. Lärosätet ska aktivt ge elitidrottande studenter med godkänt SF-intyg möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram. Det gäller både på programmets olika delkurser och på fristående kurser.

Vill du läsa mer om RIU, klicka här.

Elitidrottsvänliga lärosäten – EVL

Till skillnad mot ett RIU finns inget formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med särskilda utbildningssatsningar eller praktiknära elitidrottsforskning. Ett EVL kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott och i olika omfattning bidra med akademiska idrottsutbildningar och praktiknära elitidrottsforskning.

Vill du läsa mer om EVL, klicka här.

För dig som kombinerar din elitsatsning med studier på postgymnasial nivå finns Riksidrottsuniversitet samt Elitidrottsvänliga lärosäten på flera orter i Sverige för att underlätta kombinationen elitidrott och studier. Flera kanotister som genom åren studerat i Malmö/Lund har blivit antagna till Malmö Idrottsakademi som tillhandahåller en stödapparat för elitsatsande idrottare som pluggar. Liknande struktur finns även på andra håll.

RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium

RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra för aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till cirka 50 aktiva. Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och stipendiaterna får möjlighet att komma till Bosön på läger.

Läs mer om Elitidrottsstipendiet här.

Dubbla karriärer

Dubbla karriärer handlar om att kombinera sin elitsatsning med studier. RF, tillsammans med ett antal lärosäten, gör ett stort jobb på området och har bland annat fastslagit "Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer" där det finns mycket information att ta del av för den intresserade.

Ni hittar riktlinjerna för "Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer" här Pdf, 1 MB..

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring idrott och studier är du välkommen att höra av dig på info@kanot.com.


Publicerad: 2022-11-22

Senast uppdaterad: 2024-02-29

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV