Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Miljö

Välmående medlemmar och natur är en förutsättning för vår verksamhet och tillsammans kan vi se till att paddling sker på ett ansvarsfullt sätt. Vi verkar för en trygg och säker miljö – både i mötet mellan människor och på vattnet. Genom att vara goda förebilder och sprida kunskap, bland annat genom våra utbildningar, kan vi skapa förutsättningar för en mer hållbar verksamhet.

Miljö

Välmående medlemmar och natur är en förutsättning för vår verksamhet och tillsammans kan vi se till att paddling sker på ett ansvarsfullt sätt. Vi verkar för en trygg och säker miljö – både i mötet mellan människor och på vattnet. Genom att vara goda förebilder och sprida kunskap, bland annat genom våra utbildningar, kan vi skapa förutsättningar för en mer hållbar verksamhet.

Våra miljöutbildningar

Inom Svenska Kanotförbundets utbildningssystem har frågor om ansvarsfull vistelse i naturen funnits med under lång tid. I våra ledar- och instruktörsutbildningar är till exempel miljökunskap och frågor kopplade till allemansrätten en av modulerna. Utbildningstrappan Paddelpasset bygger på tre delar – teknik, säkerhet och miljö.

Miljöengagerad paddling

Svenska Kanotförbundets utbildning Miljöengagerad paddling är en kompletterande kurs för kanotledare som är intresserade av att lära sig sätt att inspirera till miljöengagemang genom paddling. Syftet är att visa vilka möjligheter som finns att via friluftsliv forma och fördjupa ett engagemang för miljön.

Läs mer om Miljöengagerad paddling här.

Kontakt

Vill du veta mer om våra utbildningar inom miljö vänligen kontakta oss.
Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2024-02-28

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV