Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Miljöengagerad paddling

Miljöengagerad paddling – en påbyggnadsutbildning för kanotledare

Detta är en utbildning för kanotledare som är intresserade av att lära sig sätt att inspirera till miljöengagemang genom paddling.

Utbildningen togs fram 2023 som en del av Mistra Sport & Outdoors forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv. Syftet är att visa vilka möjligheter som finns att via friluftsliv forma och fördjupa ett engagemang för miljön, och målet för dig som går kursen är att du ska känna dig trygg i att använda teorier och verktyg för att skapa intresse och engagemang för miljö och hållbarhet hos dina kurs- eller turdeltagare.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som leder grupper eller håller kurser och vill lära dig hur du kan skapa förutsättningar för miljöengagemang hos dina deltagare.

Utbildningen är ingen ledarutbildningen, den förutsätter vi att du redan har.

Förkunskapskrav

Erfarenhet av att leda grupper inom paddling, gärna med en kanotledarutbildning (till exempel kajak- eller kanadensarledarutbildning från Svenska Kanotförbundet, Friluftsfrämjandet, Scouterna), och att du är helt självständig som kanotist (kunskaper på minst grön nivå i Paddelpasset).

Omfattning

16 timmar (2 heldagar)

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen handlar om att skapa förståelse för faktorer som kan främja förutsättningar för miljöengagemang genom paddling. Som deltagare på kursen får du kunskaper och redskap för att på ett inspirerande och naturligt sätt föra in en miljödimension på dina turer eller kurser. Du får lära dig hur du kan skapa förutsättningar för detta.

  • Att bygga en inkluderande grupp med normer som är gynnsamma för miljöengagemang.
  • Att hålla turer där deltagarna mår bra och känner att de har tillräckliga kunskaper.
  • Att utveckla deltagarnas känsla för och relation till miljön vi paddlar i och även uppfatta större samband mellan människa och natur.

Instruktörer

Utbildningen hålls av behöriga utbildare som utbildats och godkänts av Kanotförbundet. Utbildarna har ett stort intresse för och kunskap inom miljö- och hållbarhetsfrågor. De har lång och gedigen erfarenhet av ledarskap och att utbilda andra.

Efter kursen

När du har slutfört utbildningen har du fått en bra grund för att skapa förutsättningar som gynnar ett miljöengagemang. Du har fått en rad verktyg och övningar som du kan använda dig av. Kunskaperna kan du väva in i dina vanliga paddlingsaktiviteter, eller skapa aktiviteter som är helt ägnade åt att väcka miljöengagemang.

Om du genomfört alla momenten och uppfyller kursmålen får du ett intyg i form av ett plastkort. I och med att du går utbildningen godkänner du att registreras i Kanotförbundets register över personer som genomgått utbildningen. Du kan läsa mer om hur Svenska Kanotförbundet behandlar dina personuppgifter här.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om utbildningen eller forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors är du välkommen att kontakta oss.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03

Publicerad: 2024-03-04

Senast uppdaterad: 2024-03-04

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV