Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Ansökan och antagning RIG & NIU

På denna sida presenterar vi de olika gymnasiala utvecklingsmiljöer som finns inom ramen för SKF:s elitförberedande verksamhet samt hur ansökningsförfarandet går till. Vi har ett RIG och fyra NIU med kanotinriktning, totalt alltså fem möjliga gymnasiala miljöer som syftar till att skapa goda förutsättningar för att kombinera gymnasiestudier med en satsning inom kanot.

Riksidrottsgymnasium (RIG) – "Kanotgymnasiet"

I Nyköping ligger Sveriges enda RIG med nationellt intag inom Slätvatten (Sprint & Maraton) och Kanotslalom/Kajakcross. Eleverna kombinerar sin gymnasieutbildning med ett anpassat skolschema och boende på ett gemensamt elevhem nära skola och träning. Strax över 20 elever går på skolan och med fyra anställda tränare ges goda förutsättningar för sin idrottssatsning.

Vill du läsa mer om Kanotgymnasiet (RIG) i Nyköping – klicka här.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Som komplement till RIG-systemet finns även en utbyggd NIU-struktur. Även här finns möjlighet till nationellt intag även om det i dagsläget främst sker utifrån ett regionalt antag. Här ges goda förutsättningar kring träning och anpassade skolscheman nära eller på sin hemort. NIU Kanot finns på följande orter – klicka in på respektive länk för att läsa mer om de olika skolornas upplägg.

– –

Ansökan och antagning RIG & NIU

Inför ansökan och antagning 2023, inför start höstterminen 2024 införs en gemensam ansökan till såväl RIG som NIU via ett ansökningsformulär – se nedan.

SKF:s arbete med urval till RIG och NIU tar sin utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer där bland annat följande bedömningsområden anges:

Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter

  • Träningsbakgrund (erfarenheter, utövat andra idrotter, träningsmängd)
  • Tidigare prestationer (tävlingsresultat och utvecklingskurva)
  • Relativ ålderseffekt (iaktta huruvida det har betydelse för bedömningen att utövaren är född tidigt alt. sent på året),
  • Idrottsfysiologiska förutsättningar (fysiska förutsättningar och färdigheter: fysiska indikatorer såsom snabbhet, kondition, kroppsliga förutsättningar),
  • Tekniska förutsättningar och färdigheter (utförande av centrala moment i den specifika idrotten),
  • Taktiska förutsättningar och färdigheter (spelförståelse).

Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar

  • Attityd, vilja, motivation, hängivenhet, ”driv”.

Sociala färdigheter och förutsättningar

  • Livskunskaper (”Life skills”), fungera i grupp, mognad och socialt stöd.

Organisatoriska färdigheter och förutsättningar

  • Insikt om vikten av att organisera och planera sin vardag för att skapa goda förutsättningar att prestera både idrottsligt och studiemässigt, samt en god balans dem emellan.

Studieambition

  • Behov av och förutsättningar att kombinera elitidrott med studier, seriös attityd till skolarbetet. Bedömning sker innan de söker program.

Utifrån ovan riktlinjer görs en analys av elevens kapacitet inom samtliga områden. Bedömningen av elevens framtida utvecklingspotential sker mot den av SF framtagna kravanalysen och utvecklingstrappan. Det är upp till SF att bestämma på vilket sätt de olika bedömningsområdena, framtagna kriterierna samt individens kvaliteter ska viktas mot varandra.

Viktiga datum

Tidplanen för ansökan följer fyra steg och följande viktiga datum.

1 december, kl.11.00 – Sista datum att skicka in din ansökan via formuläret nedan.
6–9 december – Tester och intervjuer. Sker på den plats som den aktive valt som 1:a val. Mer specifik info om plats och tid skickas ut till de sökande inför.
20 december – Besked om erbjudande av plats lämnas.
8 januari – Sista datum att tacka ja/nej för sökande som erbjuds plats.

Ansökningsformulär RIG/NIU

Här hittar du formuläret för att ansöka till RIG/NIU – Ansökningsformulär RIG/NIU

Kontakt

Vill du bolla funderingar inför din ansökan kan du kontakta Åsa Eklund som är ansvarig från SKF:s sida.

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
070-373 48 43

Publicerad: 2023-09-18

Senast uppdaterad: 2023-10-23

Författare: Dag Johansson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV