Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Riksidrottsuniversitet – RIU

Riksidrottsuniversitet (RIU) har som främsta syfte att möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. Lärosätet ska aktivt ge elitidrottande studenter med godkänt intyg från specialförbund (SF) möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram. Det gäller både på programmets olika delkurser och på fristående kurser.

Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier. Lärosätet verkar för att stärka elitidrottsmiljön och söker samverkan med lämpliga SF för att ytterligare utveckla denna. I de fall SF önskar en förstärkt elitidrottsmiljö finansieras denna del av SF via samarbetsavtal med lärosätet.

Idag finns RIU på följande orter:

  • Kombinationen Högskolan i Halmstad/Malmö universitet
  • Kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska Högskolan
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • Göteborgs universitet
  • Mittuniversitetet
  • Umeå universitet

Mer information

Vill du läsa mer om RIU, besök RF:s hemsida här. Via länken hittar du även den ansökningsblankett som ska fyllas i och skickas in till kanotförbundet för dig som vill bli antagen till RIU eller EVL.

Kontakt

Har du frågor kring ansökan till RIU är du välkommen att kontakta oss.

Dag Johansson
dag.johansson@kanot.com

Har du generella frågor om kanot och Kanotförbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2022-12-05

Senast uppdaterad: 2024-02-29

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV