Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Anmäl intresse till "Ledande Kanot"

Om tillräckligt underlag finns kommer "Ledande kanot" att arrangeras under det kommande år. Utbildningen utgör den kanotspecifika delen av Tränare 3 för slätvatten och nu kan du anmäla ditt intresse – senast 1 oktober 2023.

”Ledande kanot” utgör den kanotspecifika delen av utbildningen Tränare 3 som är det tredje steget i SKF:s utbildningsstege, ”Fortsättningsutbildning för tränare” är den mer allmänna delen. Den sistnämna kursen arrangeras av SISU Idrottsutbildarna och är en mer generell utbildning som behandlar ledarskapet och andra mer idrottsallmänna områden.

Ledande kanot inriktar sig mot träning i åldern 17 år och uppåt, det vill säga förberedande träning för att ta steget upp på elitnivå. Kanotspecifik träningslära, teknikanalys och besättningsträning är de tre huvudområdena.

Upplägg 2023/24

I grunden kommer fredag kväll–söndag v.43 samt Tränarkonventet 20–21 januari 2024 utgöra de fysiska träffarna. Utöver det kommer det vara ett antal digitala träffar under året.

Ledande kanot startar i oktober varje och löper sedan under ett helt år. Utbildningen löper under ett år i syfte att följa ett helt år med de olika träningsperioderna inklusive planering, genomförande och utvärdering. Utbildningen sker både genom fysiska och digitala träffar. Mellan träffarna kommer du få uppgifter att utföra med dina aktiva samt ingå i ett tränarnätverk i syfte att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

SKF:s Träningssystem Junior och U21

Det så kallade "Röda tråden" i vårt träningssystem för junior och U21 Elit är under omarbetning utifrån erfarenheter från 2021/22 samt 2022/23 års verksamhet. På juniorsidan och tidig senior utgör Kanotgymnasiet och våra tre NIU basen i vårt träningssystem. På seniorsidan kommer nu Elitcenter i Jönköping att nyttjas allt mer. Mer information kommer ut i veckan innan Höstregattan.

Förkunskaper

Tränare 1

  • Lekande kanot
  • HLR
  • SISU Idrottsutbildarnas utbildning ”Introduktionsutbildning för tränare” alternativt den tidigare ”Plattformen”

Tränare 2

  • Levande kanot
  • SISU Idrottsutbildarnas utbildning ”Grundutbildning för tränare” alternativt den tidigare ”GTU 1”

Vem kan anmäla sig?

Alla som uppfyller förkunskapskraven eller har motsvarande kunskaper. Har ni frågor kring förkunskapskrav är du välkommen att kontakta Åsa Eklund.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan på följande länk senast 1 oktober 2023 – klicka här för anmälan.
Läs mer om utbildningen här.

Kontakt

Har du frågor om "Ledande kanot" eller SKF:s breddelitsatsning är du välkommen att kontakta oss.

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
070-373 48 43 alt. 073-331 19 77

Publicerad: 2023-08-28

Senast uppdaterad: 2023-08-28

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV