Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Utbildningskommittén söker nytt engagemang

Engagerade kanotister med stort intresse för utbildning sökes till Utbildningskommittén. Sista dag för ansökan är 25 februari 2024.

Utbildningskommittén behöver stärkas upp med ytterligare en eller två personer som vill vara med och bidra till utveckling av Svenska Kanotförbundets utbildningar och utbildningsstruktur. Vi söker nu nya medlemmar till kommittén – gärna med intresse inom något av följande områden: slätvatten, drakbåt eller surfski.

Utbildningskommittén består idag av sekreterare Anders Danielsson (Skellefteå Kanotklubb, slätvatten, kanotpolo), sammankallande Katinka Ingves (SKF kansli, friluftspaddling och utbildning), Johan Nilsson (SKF kansli, barn- och ungdomsverksamhet, föreningsutveckling), Jimmy Melin (även Forskommittén, forspaddling) Jonas Forsmark (pedagogik, kanadensare, kajak, SUP, fors) och Nenad Martinis (SKF, förbundskapten kanotslalom och kajakcross).

Utbildningskommitténs uppdrag

Utbildningskommittén har det övergripande ansvaret för kanotspecifik utbildning inom Svenska Kanotförbundet.

Utbildningskommitténs syfte är att tillhandahålla utbildningsmöjligheter av hög kvalitet för alla medlemmar och verka för god kunskapsutveckling inom paddling i Sverige.

  • Strategiskt arbete med långsiktiga och kortsiktiga målsättningar och uppföljning
  • Intern kommunikation och samarbete med styrelse, kommittéer, anställda, föreningar och distrikt
  • Extern kommunikation med RF-SISU, andra organisationer och andra nationers kanotförbund

Vad innebär det att vara medlem i Utbildningskommittén?

Kommittén träffas cirka 10 gånger om året via Teams – det är där arbetet diskuteras. För att uppnå kommitténs mål som fastställs i verksamhetsplanen fördelas arbetsuppgifter och uppdrag som utförs mellan mötena. Kommittén har kontakter med utbildare och tränare i Utbildargruppen, som genomför utbildningar. Du förväntas bidra med kunskap och engagemang på mötena. En gång om året i slutet av november träffas kommittén på riktigt, i samband med att Utbildargruppen träffas. Kansliet och sekreterare ansvarar för administration av möten, dagordning och protokoll.

Vilka söker vi?

Du ska ha ett stort intresse för kanot och i synnerhet för utbildningsfrågor inom paddling. Har du en god förankring i kanotföreningsvärlden är det värdefullt. Vårt önskemål är att du har erfarenhet av och kunskap om slätvattenpaddling, surfski och tävling, men det är bara ett plus om du har bred erfarenhet av paddling inom olika discipliner.

Du behöver ha möjlighet att lägga tid på både möten och det arbete som fördelas inom kommittén. Det utgår inget arvode för uppdraget, men alla kostnader som uppstår i samband med uppdrag inklusive kost, logi och resa för novemberträffen bekostas av kanotförbundet. Om du deltar i träffar eller utbildningar på uppdrag av kommittén eller styrelsen bekostas dessa av kanotförbundet.

För att kunna genomföra uppdraget behöver du ha tillgång till dator och internetuppkoppling, eftersom majoriteten av mötena sker digitalt via Teams.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökanden.

Det är Kanotförbundets styrelse som utser en ny medlem i kommmittén.

Hur söker jag?

Intresseanmälan skickas till Svenska Kanotförbundet. Skriv i ansökan om det är något speciellt du kan bidra med i arbetet. Sista dag för ansökan är 25 februari 2024.

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.Johansson@kanot.com

Publicerad: 2024-01-13

Senast uppdaterad: 2024-01-13

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV