Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Vinnare korade och föreningsenkäten om vuxenidrott sammanställd

Tidigare i våras kunde våra föreningar hjälpa till i en kartläggning om vuxenidrott och samtidigt ha chansen att vinna 10 000 kr i extra föreningsbidrag

Under senvåren startade Svenska Kanotförbundet upp ett kartläggningsarbete tillsammans med Riksidrottsförbundet kring våra föreningars verksamhet inom vuxenidrott. En del i den kartläggning var insamling av svar från en föreningsenkät som skickades ut under maj.

Som en extra morot för att höja svarsfrekvensen och få en bättre bild över hur nuläget, intresse och förutsättningar för vuxenverksamhet ser ut i våra föreningar idag, fick föreningarna även delta i en tävling där de fick motivera hur de anammar kanotförbundets nya vision; Tillsammans förverkligar vi paddlingsdrömmar

Enkätsvaren är nu sammanställda och kommer bidra till framtida insatser för träning, motion och tävling för målgruppen vuxna. Kartläggningsarbetet kommer fortsätta och ska vara klart till september, med en tydlig verksamhetsinriktning.

Enkätsammanställningen är öppen att ta del av här: Föreningsenkät vuxenidrott - Sammanställning Pdf, 475 kB.

Grattis Kalmar Kanotklubb, Fagerviks Kanotklubb och Umeå Kanotklubb!

Svarande föreningar fick svara på frågan Hur förverkligar ni paddlingsdrömmar? ochen jury valde därefter ut tre vinnande föreningar, som var och en erhåller 10 000 kr i extra föreningsstöd. Ett stort grattis säger vi till Kalmar Kanotklubb, Fagerviks Kanotklubb och Umeå Kanotklubb!

Nedan kan både juryns arbetsgång och vinnande motiveringar läsas:

Juryns arbete

  • Beslutet är fattat av en jury bestående av tre personer med olika erfarenhet och bakgrunder
  • Juryn utgick inte från på förhand angivna kriterier, utan utgick från deras intuition
  • De 77 svaren var anonymiserade och har bara bedömts utifrån dess innehåll och formuleringar
  • En första rangordning av svaren skedde individuellt
  • Därefter hölls ett Teamsmöte och gruppen plockade ut en "bruttolista" på 20 svar
  • Tid avsattes individuellt där det återigen gjordes en rangordning utifrån bruttolistan
  • Ytterligare Teamsmöte hölls och juryn diskuterade fram de tre vinnande motiveringarna

Vinnande motiveringar utan inbördes ordning

Kalmar Kanotklubb: Vi paddlar surfski, motionskajak, havskajak och SUP. Vi vill uppfylla fler paddeldrömmar genom att bygga broar mellan de olika paddelgrupperna. Det gör vi bl.a. genom en klubbkväll där fokus är härlig gemenskap och att medlemmar får prova en ny paddelgren med målet att fler börjar paddla i en ny grupp.

Fagerviks Kanotklubb: Vi uppmuntrar alla att vara med i vår verksamhet, tävlande eller inte tävlande. Behandlar medlemmarna som människor och inte efter prestation. Möter alla i ett sällskap med blick och reflektion, försöker se alla. Medlemmarna ska känna att de har ett värde för den de är oavsett idrottslig prestation.

Umeå Kanotklubb: Vi har anpassat klubbens turer och förråd så att alla kan vara med. Vår äldsta medlem fyller 80 år i år och är ändå en av de mest aktiva. Paddlingsdrömmar för oss har varit att fokusera under pandemin på psykisk hälsa. Många har uttryckt att klubben räddat upp pandemin med gemenskap.

Stort grattis Kalmar KK, Umeå KK och Fagerviks KK, men också ett stort tack till alla föreningar för fina motiveringar och alla svar i enkäten som kommer hjälpa oss i vidare arbete för verksamhet riktad mot vuxna!

 

Publicerad: 2023-06-30

Senast uppdaterad: 2023-06-30

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV