Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Ny omgång att söka föreningsutvecklingsstöd

Under hösten fram till 30 november kan föreningar, som tidigare i år inte erhållit SKF:s "Föreningsutvecklingsstöd" söka 5000 kr i bidrag för att starta en föreningsutvecklande processaktivitet tillsammans med RF-SISU.

Under våren 2023 hade våra föreningar möjlighet att söka bidrag för föreningsutvecklande aktiviteter och ett 20-tal föreningar erhölll 5000 kronor i bidrag. Nu öppnar vi en ny ansökningsperiod fram till 30 november där föreningar som inte sökte medel i våras, har möjlighet att söka.

Ni hittar information om stödet här – länk

Syfte med stödet att stärka föreningens utveckling och tillväxt samt få fler av våra föreningar att komma igång eller utveckla ett aktivt RF-SISU-samarbete för vidare utveckling. Krav för att få stödet är att genomföra en föreningsutvecklande åtgärd i samarbete med RF-SISU.

För att stödet ska beviljas krävs att föreningen har eller inleder samarbete med det lokala RF-SISU-distriktet och att en processaktivitet bekräftas av RF-SISU. Anledningen till det är att konsulenterna har stor erfarenhet av kraftfulla åtgärder och har flera verktyg inom olika områden för att stärka föreningen. Tänk också på att RF-SISU har pengar avsatta för den här typen av åtgärder och nästan helt säkert kan växla upp detta bidrag.

Det ekonomiska stödet är fritt att använda inom valfritt område i sin verksamhet.

Exempel på åtgärder

  • Föreningstärkande åtgärder
  • Fler gör mindre (RF/SISU projekt)
  • Skapa strategier för föreningsutveckling, rekrytering och ledarförsörjning
  • Värdegrundsarbete
  • Stärka och utveckla föreningsdemokratin

Exempel på olika processaktiviteter genom RF-SISU kan ni hitta i deras processmaterial – länk

Ansökan och utbetalning

  • Total summa att söka är 5000:-/förening.
  • Ansökan görs i Idrottonline senast 30 november.
  • Utbetalning sker efter att ni och RF-SISU bekräftar en startad processaktivitet

Observera att för att stödet "Föreningsutveckling" ska beviljas är kravet att ett samarbete med lokalt RF-SISU distrikt initieras eller finns och en processaktivitet bekräftas av RF-SISU. Samt att föreningen inte erhållit stödet för föreningsutveckling tidigare under 2023.

Ert lokala RF-SISU ombud kan hjälpa er med vilka möjligheter som finns för er förening – kontakta gärna ditt distrikts handläggare här.

Kontakt

För frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss.
Johan Nilsson
Utvecklare förening & träning
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Publicerad: 2023-10-11

Senast uppdaterad: 2023-10-12

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV