Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Månadens förening – Sollentuna Kanotsällskap

Sollentuna Kanotsällskap insåg 2011 att klubbhuset inte längre fungerade som en rimlig samlingspunkt för föreningens medlemmar och drev det projekt som skulle mynna ut i Norrvikens Sjösportcenter – en modern anläggning för vattenidrott med aktiviteter året om.

"Månadens förening" i mars är Sollentuna Kanotsällskap – stort grattis! Föreningen har med kraft och mod drivit igenom ett stort anläggningsprojekt som mynnat ut i den moderna anläggningen för vattenidrott med aktiviteter året om – Norrvikens Sjösportcenter. Månadens förening är en del i arbetet med att förankra Svenska Kanotförbundets vision och värdegrund i verksamheten där vi genom konkreta exempel visar upp och hyllar goda initiativ från våra föreningar ute i landet.

Sollentuna Kanotsällskap (SKS) ligger vid Norrviken i Stockholm och bildades 1968. Genom åren, inte minst på 70-talet, hade föreningen fina framgångar med deltagare på NM, VM och OS, främst på damsidan. Med klubbhuset har det dock varit lite sämre – från provisoriskt tält av ställning med presenning, omklädningskurer till arbetsbodar. När avsaknaden av ordentliga omklädningsrum, rinnande vatten med mera blev alltför kännbart bildades 2011 en arbetsgrupp för att få till en modern och tillgänglig anläggning för en av Sollentunas största idrottsföreningar med då ca 400 medlemmar.

Sollentuna Kanotsällskaps tidigare klubbhus.


Ready, set, go!

Från början var tanken att när projektgruppen sattes samman 2011 med Bengt Becker och Ketil Turner i spetsen själva skulle dra lasset. De började se sig om efter finansiering och stöd och fick ganska snabbt klart för sig att finansieringen bara var en liten del. I själva verket är det projektering, godkännanden, tillstånd, detaljplaner, remisser och eventuella överklaganden som tar mycket energi och tid.

– Vi växlade om och började började marknadsföra oss mot kommunen, politiker och tjänstemän med idén att kommunen skulle ta fram den nya anläggning inklusive finansieringen. Tanken var att om vi fick med oss kommunen skulle det underlätta hela arbete och snabba på processen, säger Bengt och Ketil.

Och föreningen fick bra stöd redan från början av tjänstemän och även positiva signaler från politiker, men ska man in i kommunala planer tar allt mycket längre tid än man tror. Utöver byggnader med plats för bland annat omklädningsrum, skridskouthyrning, café och kajakförråd fanns även nya bryggor och parkering med i planerna. Till slut kom dagen då allt var startklart 2019, efter nästan åtta år.

 • Detaljplanen var godkänd
 • Ritningar var framtagna
 • Byggprojektet var startklart
 • Entreprenören var utsedd

Efter en del käppar i hjulen kom så bygget igång i augusti 2022.


Men det blir dock sällan som man hoppas. Pandemin slog till med full kraft och det blev tvärnit med spaden fem centimeter från marken. När det där första spadtaget till slut togs hade det gått tre år. Ett år senare, 20 juni 2023, fick Sollentuna Kanotsällskap nycklarna till anläggningen vid en ceremoni med kommunen, byggfirman och aktuella klubbar. En del mindre byggdetaljer återstod, men för att inte fördröja inflyttningen ytterligare bestämde sig föreningarna för att göra det sista själva. Den viktigaste delen var inredning av kanotförråden som de snabbt utrustade med ställningar för kanoterna.

Alla kanoter flyttades in 20–21 juni tack vare god uppslutning av glada medlemmar som bistod med att bära kanoter och andra pinaler. Efter det kunde verksamheten med paddling, kurser, kanotuthyrning med mera dra igång igen redan 1 juli – den nya anläggningen har ända från start varit flitigt använd och nyttjad!

Den officiella invigningen av Norrvikens Sjösportcenter hölls 19 augusti förra året i strålande sol. Sollentuna kommun och klubbarna organiserade en mycket välbesökt invigningsdag med tävlingar, prova-på-paddling och café med korv, hamburgare och kaffe.

Officiell invigning av Norrvikens Sjösportcenter 19 augusti 2024.

 

Samarbete och gemenskap

De viktigaste samarbetspartnerna vid bygget av den nya anläggningen har varit Sollentuna Kommun, politiker och tjänstemän. Under processens gång har projektgruppen även haft möten med alla idrottsföreningar, grannar och andra som de tror har haft intresse av det hela. Bland dessa kan nämnas bland annat Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Villaägarföreningen, en kampsportförening, NOW – Norrviken Open Water som arrangerar en simtävling på Norrviken. Ibland har dessa möten lett till djupare samarbeten.

Men det samarbete som betyder mest och som de arbetat närmast med under hela processen är Sollentuna Skridskosällskap (SSS), en förening som kanotsällskapet har delat lokaler med under alla år. Det är så lyckligt ordnat att deras säsonger kompletterar varandra – de delar både sjö och lokaler och hjälps åt med skötsel av anläggningen.

Insikter och tips

Det finns mycket att ta lärdom av kring en process som denna och Sollentuna KS delar gärna med sig.

– Vårt fokus blev tidigt kommunen. De viktigaste tipsen är att ha mycket tålamod, att bearbeta politiker och tjänstemän, att ha goda kontakter med media. Att vara tydlig med vad man vill uppnå, storlek på byggnader och en tydlig vision av vad en ny anläggning skulle bidra med på sikt för verksamheten är viktig initialt, säger Bengt och Ketil i projektgruppen.

Sammanfattningsvis tycker de att allt var ganska rättframt och utan konstigheter. Projektgruppen har gjort massor med presentationer och haft många arbetsmöten med kommunen. De har enbart fått ett positivt bemötande, av intresserade parter och haft stöd av alla politiska partier. Hela tiden har alla förhandlingar och diskussioner skett under god stämning och i vänskaplig atmosfär. Det är ingen fördel att vara hetsig och ta stor plats, det är snarare kontraproduktivt. De inblandade från föreningen kollade regelbundet under processens gång av via sina underhandskontakter om deras attityd varit korrekt och känslan är att den varit det. Sen är den kommunala processen långsam och seg, men det får man tåla.

Framtiden

Visionen är att vara ett centrum för kanotsport och skridsko i Sollentuna. Att kunna erbjuda alla som är intresserade av sjönära rekreation att delta efter sina förutsättningar, oberoende av ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller annan orsak. De vill ge möjligheter för fler att aktivt utöva kanotsport, paddling, stand-up och skridsko under hela året. Förutsättningarna att lyckas med framtida satsningar för att utveckla verksamheten har genom en tillgänglig anläggning ökat avsevärt. En av de satsningar som kluben ser framför sig är få fler ledare så att de kan öka intresset att paddla bland ungdomar och vuxna. De vill även erbjuda kurser, arrangera långfärdspaddling i Stockholms skärgård, införa motionsgrupper för olika nivåer och fortsätta utveckla tävlingsverksamheten för ungdomar upp till senior.

När det gäller anläggningen kvarstår mindre projekt, till exempel muddring av botten och fixa och sandbotten runt bryggorna.

– Med den nya anläggningen har vi alla möjligheter att utveckla verksamheten. Nu är det upp till oss själva!, avslutar Bengt.Norrvikens Sjösportcenter

Den nya anläggningen för vattenidrotter vid Norrviken är en fantastisk anläggning med året runt aktiviteter. På anläggningen bedrivs kanotverksamhet genom Sollentuna KS på sommaren och skridsko med Solletuna SS på vintern – ett bra komplement som ger aktivteter året om. På anläggningen finns ca 100 kajaker, 20 kanadensare och 10 SUP:ar på anläggningen. Friluftsfrämjandet har ca 20 kajaker och är mycket aktiva med långfärdspaddling.

Anläggningen har kanotuthyrning 7 dagar i veckan från mitten av juni fram till mitten av augusti, ett normalår ca 1200 paddeltillfällen.

Läs mer om Norrvikens Sjösportcenter

– –

Sollentuna Kanotsällskap

Sollentuna KS bildades den 11 september 1968 hemma hos familjen Wallgren på Humlevägen. Ingrid Wallgren, olympier i London 1948, var den drivande kraften bakom bildandet av klubben. Under 1970-talet var Sollentuna KS den dominerande klubben på damsidan i alla klasser med deltagare på NM, VM och OS. Idag är de ca 600 medlemmar i Sollentuna KS och i medlemsavgiften, som troligtvis är Sollentunas lägsta, ingår rätt att kostnadsfritt låna kanot, paddel och flytväst så ofta man vill.

Det finns ca 100 kajaker, 20 kanadensare och 10 SUP:ar på anläggningen och utöver det finns det ca 70 privata kajaker och SUP:ar i dagsläget.

Aktiviteter

 • 10–15 skolor främst i Sollentuna har en friluftsdagaktivitet med kanotpaddling per säsong.
 • Sommarlovsaktivitet vardagar kl. 10.00–12.00 hela sommarlovet för alla skolungdomar att paddla gratis utan föranmälan.
 • Två motionsgrupper på vardagar kl. 18.00–20.00 varav en är fokuserad på flickor/damer, paddlar 2–3 ggr/vecka.
 • Två ungdomsgrupper som har börjat träna och tävla. Ca 15 deltagare i dagsläget, tränar 2–4 dgr/vecka.
 • Spontanpaddling av medlemmar ca 25/dag på sommaren. Uppåtgående antal från april och nedåtgående från september.
 • Många med egen kanot paddlar långturer i skärgården.

Tävlingar

 • Norrviken runt – motion, ungdom och elit
 • S:t Eriks Paddeln – ungdomar i Stockholm
 • Sthlm Cupen – ungdomar–seniorer
 • DM (emellanåt)

Läs mer om Sollentuna Kanotsällskap.

– –

Sollentuna Skridskosällskap

Sollentuna SS sköter skridskouthyrning på vintern och arrangerar bland annat Facklornas kväll med 500–1000 deltagare och Sollentunaloppet för motionärer, ungdomar, elit med 1–3 varv runt sjön. De står även som värd på friluftsdagar för skolklasser som vill prova på hastighets- och långfärdsskridskor. Utöver det erbjuder Sollentuna SS skridskouthyrning, slipning och café och de har vintertid många besökare, ibland tusental på helger med bra is och vackert väder.

Läs mer om Sollentuna Skridskosällskap.

Publicerad: 2024-03-27

Senast uppdaterad: 2024-03-27

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV