Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Kanotseglingskommittén

Kanotseglingskommitténs (KSK) verksamhetsområde består dels av den övergripande kommittéverksamheten och dels den operativa och landslagsanknutna tävlingsverksamheten inom grenen kanotsegling. Ett seniorlandslag representerar vid olika internationella uppdrag. Vid vissa tävlingar kan landslagsverksamheten även omfatta juniorer. Antalet klubbar är ännu inte fler än att KSK även handlägger vissa frågor som normalt ligger på distriktsnivå.

Kanotseglingskommittén tillsätts på Kanotseglartinget som hålls i slutet på november varje år.

Mål

 • nå angivna mål i handlingsplanen
 • utveckla träningsmetoder och tränare på såväl klubb som förbundsnivå
 • arrangera internationella tävlingar, även VM, i Sverige

Handlingsplan

Årligen upprätta en verksamhetsplan som bygger på de mål som finns beskrivna i denna handlingsplan och de riktlinjer vi har från stadgar och överordnade organisationers regler. Verksamhetsplanen kompletteras med en budget som arbetats fram i samråd med förbundsstyrelsen.

Detaljerad handlingsplan

 • Se till att det arrangeras SM varje år.
 • Stötta de klasser som behöver stöttas, t.ex. ungdomsklasser.
 • Hålla ordning på mätbrev och klassregler.
 • Se till att det finns utbildade mätningsmän.
 • Se till att det arrangeras ett nationellt träningsläger för juniorer varje år.
 • Se till att det utbildas nya ungdomstränare och funktionärer.
 • Fördela de medel som kanotseglingen får på olika verksamheter, kommittéer och kansli.
 • Upprätthålla en samlad informationskanal.
 • Verka för sammanhållning mellan våra olika klasser.
 • Sköta sambandet med RF.
 • Informera föreningar om bidragsformer och studiecirklar.
 • Ansvara för internationellt förbundssamarbete.
 • Föra register över seglare och inmäta kanoter.

Protokoll

Här nedan hittar du minnesanteckningar från kanotslalomkommitténs möten.

Publicerad: 2023-02-17

Senast uppdaterad: 2023-02-17

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV