Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Utbildning

Svenska Kanotförbundet arrangerar årligen ett urval av olika utbildningar inom ledarskap, träning och teknik för slätvattenpaddling. Nedan finner du våra olika utbildningar och en aktuell kalender med kommande utbildningar.

Tränarutbildningar

Våra tränarutbildningar riktar sig till dig som främst leder tränings- och tävlingspaddling för barn, ungdomar, juniorer och seniorer. Vi delar in våra tränarutbildningar i fyra nivåer som dels kopplas till barn och ungdomars utveckling fysiologiskt och mentalt, dels till en progression vad gäller paddlingsteknik, träningslära och ledarskap/coaching.

Läs mer om våra tränarutbildningar där bland annat "Lekande kanot", "Levande kanot" och "Ledande kanot" ingår här.

Forsinstruktör

Svenska Kanotförbundets utbildningar Forsinstruktör 1–3 riktar sig till forspaddlarepaddlare som kommit en bit på väg i sin egen paddling och vill guida fler i forspaddlingens underbara värld. Du lär dig leda och instruera allt från nybörjare till erfarna forspaddlare. För att utvecklas till en kompetent ledare behöver du ta en aktiv roll när du väljer lämpliga förberedelser för att träna och vad du behöver för erfarenheter för att tillgodogöra dig utbildningens innehåll.

Läs mer om våra forsinstruktörsutbildningar här.

Säkerhet i fors

Svenska Kanotanotförbundet erbjuder säkerhetskurser inom fors på tre olika nivåer. Målet med kurserna är att deltagarna tränar kunskaper för att främja säkra aktiviteter i fors, förebygga olyckor och hantera räddningssituationer som kan uppstå i forsmiljö. Kursen syftar också till att öka förståelsen för lämplig utrustning i forsmiljö.

Läs om säkerhetskurserna i fors här.

Paddelpasset

Paddelpasset är en utvecklingsstege med totalt sex nivåer med syftet att öka kunskapen och säkerheten inom paddlingen. Genom att erbjuda ett gemensam struktur och ett tydligt ramverk blir det enkelt att som kanotist förstå vad du har, och ska ha, för kunskaper på respektive nivå. Paddelpasset kan används inom alla kanotgrenar.

Med hjälp av Paddelpassets förstklassiga utbildningsplattform kan föreningar och kanotcentraler skapa aktiviteter och lägga dem på en nivå som harmonierar med både paddlarens och den nationella och internationella standarden. Tack vare det tydliga kunskapsnivåerna kan Paddlepasset även användas som ett examinatorsmaterial.

Läs mer om Paddelpasset här.

 

Publicerad: 2022-12-16

Senast uppdaterad: 2023-12-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV