Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Juniorerna bjöd på ett framgångsrikt NM 2023. Foto John Mortensen

Ny ledare till Juniorlandslaget U18 sökes

Juniorslandslaget (U18) i sprint söker ny landslagsledare. Anders Karlsson kliver av sitt uppdrag och vi söker en ersättare inför säsongen 2024. Välkommen med ansökan!

Under 2023 har juniorlandslagsteamet bestått av Ebba Thor, Conny Edholm och Anders Karlsson. Anders Karlsson har valt att kliva av sitt uppdrag och vi söker nu en ersättare inför säsongen 2024. Vi kommer att skapa ett juniorlandslagsledarteam med olika kompetenser där vi även önskar individer från båda könen. För Juniorlandslaget består säsongen 2024 av två–tre internationella tävlingar med förberedande läger. Under höst, vinter och vår kommer även juniorlandslagsteamet att vara involverad i SKF:s juniorelitsatsning som har en tydlig landslagskoppling.

Informationen finns även i en pdf Pdf, 94 kB..

Uppdraget

Uppdraget tydliggörs i landslagets ”Kaptensbok” utifrån rubrikerna nedan.

Huvuduppdrag

 • Hålla informationsmöte (digitalt) i februari för aktiva som aspirerar till Juniorlandslaget angående syfte, mål och uttagningskriterier.
 • Ta ut en trupp till JVM/JEM samt JNM.
 • Planera, genomföra och utvärdera ett JVM/JEM-läger och ett NM-läger
 • Planera och leda svenska juniorlaget på JVM/JEM och JNM.
 • Utbilda/träna de aktiva enligt landslagets utvecklingstrappa.

Ansvar

 • Informera på kanot.com om uttagningsgrundande tävlingar.
 • Närvara på uttagningstävlingar.
 • Informera om laguttagning på kanot.com efter avslutad uttagningsprocess.
 • Skicka ut PM till JEM/JVM-, NM-läger samt JEM/JVM och NM till berörda aktiva.
 • Tillsammans med Team Manager anmäla till JEM/JVM och NM.
 • Upprätta en verksamhetsplan och lämna in en verksamhetsberättelse
 • Hålla tilldelad budget

Samverkan

 • Samverka med seniorlandslaget vad gäller JEM/JVM samt ha en dialog med seniorkaptenen inför Höstregattan kring de aktiva som går upp i seniorklassen samt testlopp på uttagningstävlingarna.
 • Samverka med maratonkaptenen vid planering av verksamhet som rör juniorerna.
 • Samverka med Kanotgymnasiet, NIU Sanda, Malmö & Stockholm vad gäller de aktiva som går där.Samverka med Team Manager för bokning av EM/VM-, NM-läger vad gäller kost, logi och kanoter.
 • Samverka med U- och U21-kaptener vid planering, genomförande och utvärdering av NM.
 • Ha en nära dialog med ungdomskaptenerna inför/under Höstregattan kring de aktiva som går upp i juniorklassen.
 • Delta på kaptens- och elittränarmöten via Teams 6–8 gånger per år.
 • Delta på SKF:s utvecklingsträff för elitverksamheten som sker 1–2 gånger/år á 2 dagar.

Utvärdering

 • Utvärdera genomförd verksamhet enligt mall.
 • Delta i en utvärderingsträff med HPM och/eller Elitkommittén.

SKF:s juniorelitsatsning junior

Är träningssystemet för juniorerna med fokus på träning och utbildning främst riktat mot teknik, besättning och träningslära. På hösten hålls ett Kick off helg-läger i okt, Mullsjölägret på 4 dagar i okt/nov. På hålls ett fysläger i 2–4 februari, ett besättningsläger i 12–14 april samt i 9–12 maj.

Kvalifikationer

Ditt allmänna ledarskap tillsammans med din förmåga att leda och skapa en trygg och utvecklande miljö är avgörande i rollen. Likaså din kanotspecifika erfarenhet och kompetens.

En god förmåga att samarbeta utgör en central del i uppdraget och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. SKF:s tränarutbildningar, liksom övriga idrottsrelaterade tränarutbildningar, är starkt meriterande.

Tidsåtgång, villkor och ersättning

Tidsåtgången för uppdraget består av ca 20-30 dagar för säsongen 2024 beroende på hur ni fördelar uppdragen inom teamet. Uppdraget gäller för säsongen 2024, fram t.o.m. den 30/9 2024. I september 2024 genomförs en dialog och utvärdering kring fortsättning eller ej.

Uppdraget arvoderas med 750 kr/dag under de dagar ni har verksamhet med landslaget. Kost och logi i samband landslagsuppdrag står SKF för. Reseersättning utgår för transport till och från uppdrag.

Hur söker jag?

Skicka in din intresseanmälan med en beskrivning av vem du är, vilken tränarerfarenhet du har samt vad du vill och kan bidra med som Förbundskapten för Juniorlandslaget till asa.eklund@kanot.com, senast måndag den 10/1 2024. HPM och GS kommer sedan att ta ett beslut utifrån inkomna ansökningar och presentera en ny kapten för säsongen 2024.

Begränsat registerutdrag

Den 1 januari 2020 infördes ett krav på att alla nya ledare som har regelbunden eller direkt kontakt med barn och ungdomar ska visa upp ett begränsat registerutdrag. Detta tillämpar även SKF för ett uppdrag som detta.

Frågor?

Åsa Eklund
High Performance Manager, HPM
asa.eklund@kanot.com
070-373 48 43

Publicerad: 2023-11-10

Senast uppdaterad: 2023-11-10

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV