Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Vi söker ny förbundskapten till Ungdomslandslaget U16

Ungdomslandslaget (U16) i sprint söker ny förbundskapten då Kalle André tar paus från uppdraget under 2024. Välkommen med ansökan!

Under 2023 har Kalle André och Lovisa Sandström varit förbundskaptener för ungdomslandslaget sprint. Kalle kommer att ta en paus från kaptensuppdraget under 2024 och därav söker vi en ersättare för honom inför 2024. För ungdomslandslaget består säsongen 2024 av en internationell tävling med förberedande läger inför Ungdoms-NM i Norge.

Uppdraget

Uppdraget tydliggörs i landslagets ”Kaptensbok” utifrån rubrikerna nedan.

Huvuduppdrag

 • Informera på kanot.com om uttagningsgrundande tävlingar.
 • Hålla i ett informationsmöte (via webb) i feb för aktiva som aspirerar till ungdomslandslaget angående syfte, mål och uttagningskriterier.
 • Ta ut en trupp till ungdoms NM.
 • Planera, genomföra och utvärdera ett NM-läger.
 • Planera och leda svenska ungdomslandslaget på NM.
 • ”Utbilda” de aktiva enligt ”landslagets utvecklingstrappa” samt utvecklingstrappan vad gäller träning.

Ansvar

 • Informera på kanot.com om uttagningsgrundande tävlingar.
 • Närvara på uttagningstävlingar.
 • Informera om antidoping för de aktiva.
 • Informera om laguttagning på kanot.com efter avslutad uttagningsprocess.
 • Skicka ut PM till NM och NM-läger till berörda aktiva.
 • Tillsammans med Team Manager anmäla till NM.
 • Upprätta en verksamhetsplan.
 • Lämna in en verksamhetsberättelse.
 • Hålla tilldelad budget.

Samverkan

 • Samverka med överledare för NM för planering av resor, boende, media och logistik.
 • Samverka med Junior- och U21-kaptener vid planering, genomförande och utvärdering av NM.
 • Ha en nära dialog med juniorkaptenerna inför/under Höstregattan kring de aktiva som går upp i juniorklassen.
 • Ha en nära dialog med maratonkaptenen kring eventuella maraton insatser på ungdomsnivå.
 • Delta på kaptens- och elittränarmöten via Teams 6–8 gånger per år.
 • Delta på SKF:s utvecklingsträff för slätvattenelit som sker 1, max 2 gånger/år á 2 dagar.

Utvärdering

 • Utvärdera genomförd verksamhet internt inom er ledargrupp efter avslutade uppdrag samt skriva en verksamhetsberättelse och sammanställ resultat i en wordtabell enligt verksamhetsberättelsens mall, senast den 15 sep.
 • Delta i en utvärderingsträff med HPM och/eller Elitkommittén under oktober.

Kvalifikationer

Ditt allmänna ledarskap tillsammans med din förmåga att leda och skapa en trygg och utvecklande miljö är avgörande i rollen. Likaså din kanotspecifika erfarenhet och kompetens.

En god förmåga att samarbeta utgör en central del i uppdraget och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. SKF:s tränarutbildningar, liksom övriga idrottsrelaterade tränarutbildningar, är starkt meriterande.

Tidsåtgång, villkor och ersättning

Tidsåtgången för uppdraget består av ca 20 dagar för säsongen 2024. Uppdraget gäller för säsongen 2024, fram t.o.m. den 30/9 2024. I september 2024 genomförs en dialog och utvärdering kring fortsättning eller ej.

Uppdraget arvoderas med 750 kr/dag under de dagar ni har verksamhet med landslaget. Kost och logi i samband landslagsuppdrag står SKF för. Reseersättning utgår för transport till och från uppdrag.

Hur söker jag?

Skicka in din intresseanmälan med en beskrivning av vem du är, vilken tränarerfarenhet du har samt vad du vill och kan bidra med som Förbundskapten för Ungdomslandslaget till asa.eklund@kanot.com, senast tisdagen den 10/1 2024. HPM och GS kommer sedan att ta ett beslut utifrån inkomna ansökningar och presentera en ny kapten för säsongen 2024.

Begränsat registerutdrag

Den 1 januari 2020 infördes ett krav på att alla nya ledare som har regelbunden eller direkt kontakt med barn och ungdomar ska visa upp ett begränsat registerutdrag. Detta tillämpar även SKF för ett uppdrag som detta.

Frågor?

Åsa Eklund
High Performance Manager, HPM
asa.eklund@kanot.com
070-373 48 43

Publicerad: 2023-11-10

Senast uppdaterad: 2023-11-10

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV