Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Nya regler i slätvatten

Nu har arrangörer, ledare och aktiva möjlighet att uppdatera sig kring nya regler som klubbades igenom på förbundsmötet och nya cupregler som bestämts genom breddkommittén.

Under förbundsmötet klubbades några nya regler igenom, mer eller mindre omfattande, samtidigt som breddkommittén uppdaterat några cupregler för SUC och återupplivar dessutom masterscupen.

Några av regeländringarna är mer omfattande och kräver att både arrangörer, funktionärer, ledare och aktiva är uppdaterade. Därför arrangeras två webbinarium med genomgång av de nya reglerna, ett riktat till arrangörer och riktat till ledare och aktiva.

  • 7 maj kl. 20.00–21.00 Webbinarium – Arrangera tävling med de nya reglerna (Arrangörer och funktionärer) – Länk
  • 14 maj kl. 20.00–21.00 Webbinarium – Tävla med de nya reglerna (Ledare och aktiva) – Länk

Regelförändringar – kortfattat

Nedan kan ni kortfattat läsa vilka regelförändringar som skett. För att tillgodose sig och vara fullt uppdaterade, delta i passande webbinarium enligt ovan.

K4 200 m Mixed ersätter K1 4x200 m Stafett på SM

På SM ersätts stafetten i alla åldersklasser med K4 200 m Mixed. Mixedklasserna är vida populära, uppmuntrar besättningspaddling och arrangörer har haft svårt att kunna tillgodose rättvis bedömning vid stafetter.

Förstävs/sittbrunnsregeln i vändningar stryks och ersätts med helt ny bedömning som gäller över hela banan på långlopp

Internationella regler har implementerats i långlopp, och den tidigare regeln i vändningar där förstäv/främre sittbrunnskant styrt, tas nu bort. Tyngdpunkten ligger på tre "principer". Tävlande delar ansvar att hålla avstånd i gruppkörning, omkörande kanotist har ansvar att hålla avstånd och tävlande får inte plötsligt avvika från sin bana om det hindrar någon annan. Principerna gäller över hela banan och inte enbart i vändningar.

Startkommandot för långlopp ändras

Tidigare kommando "Start inom en minut" ersätts av "Välkomna fram till start". Justeringen görs utifrån tillämpning av internationella regler och för att ändra ett idag orelevant kommando.

Bedömning av tjuvstart i långlopp förtydligas

"Vid tjuvstart, där felande bedöms påverka andra tävlandes tjuvstart, utesluts endast den eller de som först tjuvstartat". Det innebär att endast den som tjuvstartat först ska dömmas om flera paddlar iväg och starten anser närliggande kanotister påverkats av den tjuvstartande. Flera kan dock dömas om flera tjuvstarter sker samtidigt i startlinjen, som inte påverkar varandra (till exempel startande ligger långt ifrån varandra).

Varvad kanotist på långlopp, får inte hänga på våg på upphinnande kanotister

Ny regel som säger att varvad kanotist inte får hänga på våg på upphinnander kanotister.

Tidsstraff i långlopp ändras från 15 till 10 sekunder

Internationella regler implementeras och 10 sekunder gäller som tidsstraff för både avvikande på bana och kollision.

Vändningsradien regleras ned från 40 m till 31,5 m

Justeringen görs utifrån att tillämpa internationella regler och öppnar upp för fler arrangörer att arrangera mästerskapstävlingar. Breddkommittén poängterar att vändningar i besättning bör vara större.

P/F 13 får numera medalj endast vid placering 1–3 i SUC

Tidigare cupregler gav deltagarmedalj till alla P/F 11–13 för målgång, cupreglerna justeras nu att endast gälla P/F 11–12. Justeringen görs utifrån feedback från tävlande och för att reducera medaljkostnaden för arrangörer.

H/D 12 tävlingssträckor specificeras inte längre

Tidigare regler specificerade att H/D 12 tävlade över 200 m och 1000 m. Nya reglerna specificerar inte distanser för våra yngsta paddlare, vilket öppnar upp för arrangörer att arrangera lopp utifrån barn och ungdomars förutsättningar och behov.

Förtydliganden från förbundsmötet kring slätvatten

Under årets förbundsmöte avhandlades flera motioner riktade för slätvatten, utan förändring, men där förtydliganden gjordes eller utredningsbeslut togs:

  • Aktiva som ersätts i besättning, får så göras avgiftsfritt enligt gällande regler fram till 1 timme innan start.
  • Förbundsmötet beslutade att tillse en utredning kring flytvästanvändandet inom träning och tävling, för förslag till 2025
  • Förbundsmötet beslutade att tillse en utredning kring förbundets alla avgifter (inkl sanktions- och tävlingsavgifter) för förslag till 2025.
  • Förbundsmötet beslutade att tillse en utredning kring SM-programmet (distanser och klasser) i Slätvatten.

Kontakt

Danny Hallmén
Verksamhetsutvecklare – Förening & tävling
danny.hallmen@kanot.com
073-625 41 98

Publicerad: 2024-03-25

Senast uppdaterad: 2024-03-26

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV