Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Invasiva arter och smittA i vattenMILJÖ

Havsspya, större rovmärla, svartmunnad smörbult och signalkräfta – det är några som vi inte vill ha som paddelkompisar. De är alla invasiva arter, precis som växterna vattenpest och sjögull som kan breda ut sig som täta mattor i vattnet.

Paddlar du där det finns invasiva arter eller växter? Eller där det finns kräft- eller laxpest? Om du paddlar i olika vatten är det viktigt att rengöra kanot och utrustning så du inte sprider arter från en plats till en annan.

Hjälp till att sprida information

Det är oerhört svårt att bli av med främmande arter som har etablerat sig i vattenmiljöer. Därför är det bra att ha kunskap om hur främmande arter sprids och vad det kan leda till. Då är det lättare att veta vad man kan göra för att förhindra spridning och vi måste hjälpas åt att både sprida informationen vidare.

Naturvårdsverket har tagit fram informativa affischer som kan skrivas ut och sättas upp i klubbhuset eller på kanotcentralen. På deras sida finns även mer information om ämnet för den som vill läsa mer.

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns mer information om invasiva arter och smittor som dessa kan medföra. De kan breda ut sig som täta mattor i vattnet

Här kan du också rapportera in eventuella fynd av invasiva arter. Kanske kan det vara en aktivitet för din förening eller på din tur – att söka och dokumentera arter, både som hör hemma omkring er, men framför allt sådant som inte hör hemma där.

Passa gärna samtidigt på att strandstäda och ta med plast och skräp.


Invasiva arter Fripassagerare

Rensa och rengör alltid kanoten ordentligt och låt den torka innan den används på en ny plats. För svenska kusterna räknas Östersjön och Västerhavet som olika platser.

Var även försiktig när du paddlar genom vatten med mycket växtlighet så att du inte riskerar du att köra sönder växterna. Lösa skottdelar kan flyta iväg och bilda nya bestånd.

Vad kan jag mer göra?

Ett annat sätt är att söka information hos den lokala länsstyrelsen om vad som gäller där du ska paddla. På så sätt bidrar du till att skydda vatten och biologisk mångfald.

Publicerad: 2023-06-02

Senast uppdaterad: 2023-07-25

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV