Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén har det övergripande ansvaret för kanotspecifik utbildning inom Svenska Kanotförbundet. Genom samarbete med grenkommittérna samt andra organisationer utanför SKF, både nationellt och internationellt, är SKF:s mål att erbjuda bra utbildningar för tränare, ledare och aktiva.

Utbildningskommitténs syfte är att tillhandahålla utbildningsmöjligheter av hög kvalitet för alla medlemmar och verka för god kunskapsutveckling inom paddling i Sverige.

Övergripande målsättningar

  1. Utbildningsstrukturen är gemensam för och täcker hela SKF:s verksamhet.
  2. Det finns resurser (material, utbildare, finansiering) och kompetens att genomföra alla delar i utbildningsstrukturen.
  3. Det sker en kontinuerlig och strategisk utveckling av våra utbildningar.
  4. Vi erbjuder årligen ett komplett utbildningsprogram i förhållande till utbildningsstrukturen.
  5. Vi har ett flöde av deltagare i våra utbildningar, vilket innebär att alla föreningar årligen utbildar och utvecklar ledare. Kannotcentraler och enskilda uppmuntras att gå relevanta utbildningar.
  6. Utbildningsinsatser utvärderas i linje med målsättningarna.

Kommitténs arbete

  • Strategiskt arbete med långsiktiga och kortsiktiga målsättningar och uppföljning.
  • Intern kommunikation med styrelse, kommittéer, anställda, föreningar och distrikt.
  • Extern kommunikation med RF-SISU, andra organisationer och andra nationers kanotförbund.

Utbildningskommittén 2024

Kommittén består av Katinka Ingves (sammankallande), Anders Danielsson (sekreterare), Jimmy Melin, Johan Nilsson, Jonas Forsmark, Nenad Martinis samt en vakant plats.

Kontakt

Katinka Ingves
Sammankallande
katinka.ingves@kanot.com

Publicerad: 2023-03-03

Senast uppdaterad: 2024-05-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV