Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Kunskap gör äventyret möjligt

Det har blivit dags att anmäla sig till årets utbildningar och examinationer. Svenska Kanotförbundet erbjuder utbildningar för alla som älskar att paddla och utvecklas – oavsett om det handlar om personliga färdigheter eller om du vill hjälpa andra att nå sina paddlingsdrömmar.

Utbildning är en central del i utvecklingen av svensk kanot – både på grupp- och individnivå. Svenska Kanotförbundet erbjuder utbildningar, inspiration och information inom hela bredden av vår verksamhet, oavsett på vilken nivå du befinner dig eller vilken kanot du föredrar att paddla. Utbildningarna erbjuds antingen av Svenska Kanotförbundet eller av våra auktoriserade utbildare.

Ta del av aktuella utbildningar och examinationer i vår Utbildningskalender.
Våra auktoriserade utbildare hittar du här.

Paddelpasset

Paddelpasset är en svensk version av det europeiska systemet Euro Paddle Pass och är ett gemensamt europeiskt utbildningssystem för kanotister. Paddelpasset är en utvecklingstrappa med en introduktionsnivå (vit) och därefter fem nivåer från gult till svart, och kan används inom alla kanotgrenar. Syftet med Paddelpasset är att öka kunskap och säkerhet inom paddling och ha en gemensam referens till kunskapsnivåer. Som kanotist blir det lätt att förstå vad du har, och ska ha, för kunskaper på respektive nivå. Paddelpasset är inte bara ett utbildningsmateriel, utan fungerar också som ett examinationssystem.

Säkerhetsutbildningar

Kunskap om säkerhet kan vara avgörande om det uppstår en riskfylld situation, eller kanske till och med avgörande för att du inte ens ska behöva hamna i en risksituation. För alla som tar ut grupper på vattnet så är en säkerhetsutbildning en trygghet för både dig som ledare och för dina deltagare. Vid organiserade paddlingsaktiviteter anses en ledarutbildning och en säkerhetsutbildning vara rimligt vidtagna säkerhetsåtgärder. Svenska Kanotförbundets säkerhetsutbildningar eller motsvarande ses som branschstandard.

Tränarutbildningar

Våra tränarutbildningar riktar sig till dig som främst leder tränings- och tävlingspaddling för barn, ungdomar, juniorer och seniorer. Vi delar in våra tränarutbildningar i fyra nivåer som dels kopplas till barn och ungdomars utveckling fysiologiskt och mentalt, dels till en progression vad gäller paddlingsteknik, träningslära och ledarskap/coaching. De kanotspecifika utbildningar som Svenska Kanotförbundet ansvarar över är Lekande kanot, Levande kanot och Ledande kanot.

Ledar- och instruktörsutbildningar

Våra ledarutbildningar riktar sig till dig som leder eller instruerar grupper i disciplinerna inom friluftspaddling, till exempel havskajak, kanadensare, forskajak eller SUP. Kanske är det här något för dig som kommit en bit på väg i din egen paddling och vill guida fler i paddlingens underbara värld, men även dig som vill utvecklas till en kompetent ledare inom kanot. Utbildningarna är uppbyggda kring modulerna Teknikens grunder, Tillämpat ledarskap, Pedagogik, Säkerhet och Miljökunskap.

Examinatorsutbildningar

Vill du ha möjlighet att använda Paddelpassets struktur fullt ut och kunna utfärda Paddelpass allt eftersom dina kursdeltagare utvecklas kan du bli examinator. För att bli examinator behöver du gå en ledarutbildning och en examinatorsutbildning. Om tränarens och ledarens roll främst är att coacha kanotisten framåt är examinatorns roll att bedöma färdigheter på olika nivåer och skapa en handlingsplan framåt. Det är en viktig roll som sätter högre krav på examinatorn i takt med att nivån ökar.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om utbildning, Paddelpasset eller vill hitta en lämplig utbildning nära dig. Vi genomför även utbildningar på förfrågan.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2024-02-27

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV