Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Uttagningskriterier

Utöver en intresseanmälan om att får vara med i seniorlandslaget krävs för uttagning dessutom genomförda fystester och deltagande vid obligatoriska läger. Vid förhinder för att genomföra tester eller delta på läger ska detta meddelas i god tid till berörd ansvarig.

 • God fysisk form
 • Goda tränings- och testresultat
 • En god teknik som är förenlig med den teknik som lagledningen eftersträvar
 • God takt och förmåga att anpassa sin frekvens
 • God förmåga att ta emot feedback
 • God förmåga till förändring när så krävs
 • Rätt mental inställning till att kämpa hårt för laget och att alltid sätta lagets bästa framför egot
 • Att den uttagne är att betrakta som en team player och fungerar väl inom laget
 • Inskickade tester under testperioder

Ansvar och skyldigheter

Det finns vissa delar som är självklara som paddlare i det svenska landslaget, så kallade ansvar och skyldigheter.

 • ​Vara anträffbar och svara inom skälig tid när kapten/uttagningsansvarig vill komma i kontakt
 • Hålla reda på datum och deadlines
 • Ta del av information som kapten/uttagningsansvarig tillhandahåller
 • Behandla alla i laget och runt omkring professionellt
 • Respektera olikheter
 • Ha en god attityd mot involverade personer i uttagningsprocess, på läger och på tävlingsplats
 • Vara en god ambassadör för idrott i allmänhet och drakbåt i synnerhet

Övrigt

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns samlade på RF:s hemsida.

För att få vara aktiv i Svenska drakbåtslandslaget krävs att du har genomgått två olika kurser.
"Ren vinnare" från Svensk Antidoping – länk till webbutbildningen hittar ni här.
WADA:s webbutbildning ADEL – länk till deras webbutbildning har ni här.

Mer om Svenska Kanotförbundets arbete kring antidoping hittar du här.

​​​Avtal för aktiva

Du måste också läsa igenom och skriva på ett "Avtal för aktiva", upprättat av Svenska Kanotförbundet.
Ladda ner avtalet här Word, 142 kB..

Publicerad: 2022-12-22

Senast uppdaterad: 2022-12-22

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV