Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

UTBILDNING

Paddelpasset

Paddelpasset är den svenska versionen av Euro Paddle Pass (EPP).  Paddelpasset är både en utbildningsplattform och ett examinationsmaterial, som ägs av Svenska Kanotförbundet. Att paddelpasset är en utbildningsplattform betyder att det är ett ramverk för vad man som kanotist har för kunskaper på olika nivåer.

Att man kan examinera sig i paddelpasset betyder att man ”kör (paddlar) upp” och får veta vilken nivå man befinner sig på i systemet. Förutom ett intyg, och klarhet över vad man redan kan i relation till de olika nivåerna, får man dessutom en handlingsplan för hur man kan utvecklas ytterligare.

Paddelpasset är gemensamt för alla kanoter från vit till gul. På grön nivå delas Paddelpasset upp i kajak, kanadensare och forskajak. För kandensare finns nivåerna blå och röd. Svart nivå finns inte för kandensare eftersom vi i Sverige inte har de tuffa förhållanden som krävs för svart nivå.

Paddelpasset är ett krav för våra ledarutbildningar. Grönt paddelpass är ett förkunskapskrav för att gå Kandensarledare 1 och önskar du gå Kanadensarledare 2 behöver du ett blått paddelpass i kandensare.

Vi erbjuder Paddelpasskurser runt om i hela Sverige – hos kanotföreningar, Godkända Kanotcentraler och utbildningsföretag.
Läs mer och hitta din kurs här.

Ledarutbildningar

För den som kommit en bit på väg i sin paddling och är sugen på att leda och instruera andra finns ledarutbildningar. På steg 1-nivå anordnas utbildningarna av certifierade utbildare. Utbildningarna hittar du hos vissa kanotföreningar, Godkända Kanotcentraler, friluftsföreningar och utbildningsföretag.

För att bli Kandensarledare 1 behöver du grönt paddelpass eller motsvarande dokumenterade kunskaper, till exempel från andra länders utbildningssystem, Första hjälpen- eller HLR-kurs (4 timmar) samt säkerhetskursen GSRT – Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik.

Läs mer om våra ledarutbildningar här.

Säkerhetsutbildningar

Säkerheten är alltid viktigast när du paddlar – tillsammans med kunskap och sällskap. Säkerhet kan uppnås genom att välja rätt sammanhang – vindstilla, skyddat område med lite eller ingen båttrafik, nära land och med evakueringsmöjligheter, ledarledda turer, kunniga medkanotister med mera.

Alla som paddlar regelbundet rekommenderas att gå en kurs i säkerhet, "GSRT – Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik". Där får du lära dig både teori om säkerhet, kallt vatten, hypo- och hypertermi, prioriteringsordningar vid nödsituationer och övar praktik av olika räddningstekniker. GSRT är ett förkunskapskrav för att gå Kanadensarledare 1.

”Första hjälpen och HLR för kanotister” (8-timmar) är en utbildning med både första hjälpen och HLR-kunskaper med inriktning kanot. Utbildningen (eller motsvarande) är ett förkunskapskrav för att gå Kandensarledare 2.

Läs mer om våra säkerhetsubildningar här.

Vill ta del av vårt säkerhetsmaterial, inklusive våra korta inspirationsfilmer kring säker paddling hittar du det här.


Utveckla din färdigheter inom paddling och områden som teknik, miljö och säkerhet. Paddelpasset och EPP (Euro Paddle Pass) har ett gemensamt ramverk och kan ibland vara bra att ha om man vill hyra kanot, gå kurser eller vara med på turpaddling.

Kompetenta ledare är en av de viktigaste framgångsnycklarna för att utveckla svensk kanot och öka kunskapsnivån inom alla grenar. Svenska Kanotförbundet erbjuder flera olika ledarutbildningar, på olika nivåer och med olika inriktning.

Kunskap, säkerhet och sällskap – det är det viktigaste att ha med sig när man paddlar. Det finns flera utbildningar där du får lära dig vad du ska göra i olika typer av situationer – det gör både din och dina kompisars paddling tryggare och säkrare.

Till alla våra utbildningar


 

Publicerad: 2022-12-16

Senast uppdaterad: 2023-01-20

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV