Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

PADDELPASSET

Paddelpasset är en utvecklingsstege med totalt sex nivåer med syftet att öka kunskapen och säkerheten inom paddlingen. Genom att erbjuda ett gemensam struktur och ett tydligt ramverk blir det enkelt att som kanotist förstå vad du har, och ska ha, för kunskaper på respektive nivå. Paddelpasset kan användas inom alla kanotgrenar.

Med hjälp av Paddelpassets förstklassiga utbildningsplattform kan föreningar och kanotcentraler skapa aktiviteter och lägga dem på en nivå som harmonierar med både paddlarens och den nationella och internationella standarden. Tack vare det tydliga kunskapsnivåerna kan Paddlepasset även användas som ett examinatorsmaterial.

De olika nivåerna

Paddelpasset är uppdelat i nivåer från 0 till 5 eller, som det är mer känt som olika färger från vit (nivå 0) till svart (nivå 5).

Vit och Gul nivå är gemensam för alla kanottyper. För Grön nivå skiljer vi på kajak och kanadensare. För resterande nivåer Blå, Röd och Svart har samtliga discipliner olika och unika kunskapskrav. I menyn hittar du mer information om vad som gäller på respektive nivå.

För att ta ett paddelpass behöver du göra en examination där dina färdigheter blir bedömda emot kriterierna och kunskapskraven på respektive nivå. Man kan likna det vid att man ”kör (paddlar) upp”. Förutom ett intyg, och klarhet över vad du redan kan, får du dessutom en handlingsplan för hur du kan utvecklas ytterligare.

På vit och gul nivå kan du göra din examination under själva kurstillfället. På grön nivå behöver det ha gått en natt mellan kurstillfället och examinationen, det går alltså att göra det under ett tvådagarsevent. Från blå nivå och uppåt behöver examinationstillfället vara skilt från kurstillfället.

Euro Paddle Pass

Paddelpasset är den svenska versionen av Euro Paddle Pass, EPP som startade 2003 av Frankrike och Sverige. 2004 skapades en arbetsgrupp med Frankrike, Storbritannien, Irland, Slovenien, Danmark och Sverige. Därefter har även Tyskland, Finland, Italien, Norge och Schweiz anslutit sig och ingår nu i den europeiska gruppen som förvaltar och utvecklar systemet. Kraven på de olika nivåerna är i stort sett samma i alla länderna.


Vit – nivå 0

Gul – nivå 1

Grön – nivå 2

Blå – nivå 3

Röd – nivå 4

Svart – nivå 5


Kontakt

Vill du veta mer om Paddelpasset och våra utbildningar inom friluft och rekreation vänligen kontakta oss.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2022-12-16

Senast uppdaterad: 2022-12-16

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

FÖLJ OSS
Facebook
Instagram
Nyhetsbrev