Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

GUL – NIVÅ 1

Uppmuntran!
Kanotisten har upptäckt kanotidrotten och målet med den gula nivån är nu att uppmuntra till fortsatt paddling och uppmuntra till att lära mer och utvecklas som kanotist.

Den här nivån paddlas på lugnt, skyddat vatten, utan riskfaktorer som t ex starkt trafikerade farleder eller utsatta passager.

Nedan följer en sammanställning av vilka moment och kunskapskrav som är gemensamma för gul nivå. SUP har en egen beskrivning, och kanot har en gemensam för alla andra kanotfarkoster. Du hittar länkar till de respektive beskrivningarna längst ner på sidan.

Teknik

 • Lyfta, bära och lägga i kanoten
 • Paddling framåt, 50 m
 • Stoppa
 • Sveptag, 360 grader på stället
 • Paddla baklänges, 25 m
 • Paddla en åtta
 • Paddla till bryggan och gå ur

Progression – att prova på

 • Sidoförflyttning
 • Styra
 • Undvik att välta – stöttning (låg)

Säkerhet

Personlig skyddsutrustning ska anpassas till rådande väder, kanot och plats. Kanotisten ska även visa vattenvana i/under vattnet. Vidare ska kanotisten prova att välta, samla ihop sina saker, simma till land och tömma kanoten.

Miljö och uppförande

Kanotisten ska visa förståelse och uppskattning för rådande miljölagstiftning. Vidare ska kanotisten förhålla sig kring följande:

 • Känna till sin kapacitet och hålla sig inom dess ramar
 • Känna till risker som är förknippade med aktuella vatten
 • Försäkra sig om anpassad och relevant utrustning
 • Alltid respektera naturen
 • Följa Allemansrätten, miljölagstiftning och eventuella lokala regler och föreskrifter
 • Respektera tillträdesöverenskommelser; undvik konflikt med markägare och andra intressenter i området
 • Vid träning och tävling, följ principerna om Fair Play

Praktik

På nivå 1 gul kan examinationen/bedömningen ske i samband med kurs eller utbildning.

Examinator

För att examinera på gul nivå krävs genomförd och godkänd examinatorsutbildning för lägst Gul nivå.
Godkända examinatorer hittar du i listan här eller i menyn.

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta paddelpasset@kanot.com.


Stand Up Paddling


 

Publicerad: 2022-11-22

Senast uppdaterad: 2023-07-06

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV